Gå til sidens hovedinnhold

Nord-Norgebanen: Alternativ trasé langs kysten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Argumenter for å bygge Nord Norge banen langs kysten i stedet for en østlig trase langs svenske grensa.

En vestlig trase kan gå fra Valnesfjorden / Hopen / Bodø og fra disse utgangspunkt følge naturlige traseer til krysningspunkter over Sørfolda og Nordfolda.

Videre kryssing av Steigen kommune mot Skutvik, kryssing av Økssundet, derfra over Hamarøy kommune mot Bognes. Kryssing av Tysfjorden mot Skarberget og derfra til Narvik.

Et slikt trasevalg må sees i lys av fem hovedargumenter:

1 Redusere energibruken for flytting av gods og mennesker.

2 Minimalisere konflikten med reindriftsnæringa.

3 Redusere behovet for investeringer i sekundærveier mot øst.

4 Realisere fergefri E6 gjennom Nordland.

5 Gi Lofoten og Vesterålen god kommunikasjon til tog via ferge \u0009Svolvær – Skutvik.

En vestlig trase må krysse flere fjorder og det vil være gunstig å bruke flytebroer som kombinerer bane og vei. Langsgående interntrafikk langs kysten vil gi gode impulser for bosetting og verdiskaping.

Argumenter som tilsier at et kystalternativ bør foretrekkes framfor bygging av jernbane etter en østlig trase.

1 Et slikt prosjekt kan inndeles i fem separate traseer og kan bygges raskt da man kan operere fra 10 forskjellige startpunkt. Plasserer man tog traseen nært opp til eksisterende vegnett vil dette gi betydelige økonomiske gevinster i forhold til rigg og logistikk i byggeperioden. Samtidig kan moduler til flytebro sysselsette verkstedsnæringa som rene konjunkturarbeider.

2 Å velge en østlig trase vil være ugunstig for reindriftsnæringa til sammenligning mot en vestlig trase. Vel nok vi det være rein i kystområdene på sommerbeite, men dette er i den lyse årstid der det er lettere å unngå påkjørsler. Vinterstid vil det være lite rein i kystområdene.

3 Å velge en østlig trase vil bli møtt med et krav om utbedring av eksisterende vegnett mellom kysten og dagens E6. Det vil også bli behov for å bygge nye tverrforbindelser mellom dagens E6 og den nye jernbanen i øst. Å legge banen på kysten vil i stor grad eliminere slike investeringer.

4 Ved å velge en kyst trase vil vi oppnå en gratisgevinst med en fergefri E6 gjennom Nordland. En kombinert bane- og veibro over Tysfjorden vil eliminere behovet for investeringer i fergefri E6 gjennom Nordland. Her vil store investeringer være spart.

5 Med en vestlig trase vil det være gunstig å bygge ut fergesambandet Svolvær – Skutvik, en containerhavn på begge sider av Vestfjorden vil være naturlig å se for seg. Dette vil gi store energigevinster sammenliknet med alternativet Lofoten – Vesterålen – Narvik. Man burde kanskje og pusse støvet av Hadsel fjord tunnelen for å optimalisere logistikken i området.

6 En vestlig trase vil stort sett ligge laver i terrenget enn en østlig trase. Dette vil medføre store besparelser i vintervedlikehold. Det vil være et mindre naturinngrep å legg jernbanen i et område som i hovedsak allerede er tatt i bruk. Å legge jernbanen i et uberørt naturområde uten bosetting har også sin pris.

Når det nå er ”besluttet” å bruke 100 milliarder ++ på et slikt prosjekt må det gå an å få mer ut av det enn å kjøre togvogner gjennom ødemarka!!!

Før man nå går seg fast i gamle argumenter er det viktig å løfte blikket både fysisk, mentalt og økonomisk. Det burde være rimelig enkelt å skaffe seg en god oversikt over pluss og minus argumenter for et trasevalg mot vest.

START DEBATT!

Kommentarer til denne saken