Gå til sidens hovedinnhold

Nord-Norgebanen: Kan kun realiseres med bruk av kinesiske muskler

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle tidligere utredninger om forlengelse av jernbanen til Tromsø, har vist at dette prosjektet er samfunnsmessig svært ulønnsomt. Arbeidet vil i tillegg ta 20-30 år å realisere av norske selskaper. Om et annet flertall på Stortinget skulle påbegynne et slikt enormt tapsprosjekt, vil dette byggeprosjektet neppe bli fullført av samfunnsmessige- og økonomiske grunner, med mindre hele dette jernbaneprosjektet blir overlatt til kineserne. Trolig kan prisen da halveres to ganger og byggetiden det samme.

La oss se nærmere på hva kineserne har vært i stand til å gjennomføre i sitt eget land i de siste 10 -15 årene:

Kineserne har tilegnet seg store tekniske evner og kapasiteter for å bygge opp eget land, delvis på bekostning av andre land. De har utviklet måter, for å omgjøre matjord til hardt steinmateriale, egnet for bygging av veier og lignende. Prosessen utføres ved hjelp av bakterier, som endrer jord om til hardt steinmateriale. Arbeidet utføres mikrobiologisk, forårsaket ved kalsittutfelling (MICP). Metoden går ut på å injisere naturlig forekommende bakterier og aminostoffer inn i matjorden, slik at bakteriene begynner å skille ut mineralet kalsitt, som igjen binder løse masser sammen til et stein-produkt. Matjord er grunnlaget for liv på jorden, som alle bør ta vare på. I vårt land har vi kun 2,9 % matjord tilgjengelig av vårt totale landareal. Det vil ta minst 2000 år å erstatte tapt matjord. Derfor er denne metoden og annet misbruk av matjord, utover matproduksjon svært risikofylt og må unngås. Vi vet ennå for lite om konsekvensene av denne metoden, som kanskje i fremtiden kan anvendes av terrorister, for å lamme et annet lands matproduksjon, som for eksempel i Israel.

Det er vanskelig å forstå den enorme utviklingen, som nå skjer i Kina, som også har blitt verdens største bilprodusent. I år 2018 passerte kineserne 100 mill. kjøretøyer etter år 2009. I de største byene der, er det nå nye og dyre biler å se. I perioden fra år 2012 til 2018, ble det bygget 20 nye millionbyer og 50 000 kilometer med høyhastighetstog, som tilsvarer 20 ganger Oslo-Kirkenes i strekning.

Kineserne er nå blitt til en enorm sterk industrinasjon, med større økonomiske muskler og kapasiteter, enn andre land i verden. Nå er kineserne også i gang med å bygge en vanntunell på 1000 km, for å hente vann fra Himalaya, delvis fra korrupte ledere i nabostater, som selger sine vannrettigheter på bekostning av egen befolkning, samt utsetter dem for vannmangel til egen matproduksjon.

Kineserne har tatt i bruk AI (kunstig Intelligens) på den pågående byggingen av en av verdens største vanndemninger. På denne enorme store hydroelektrisk damanlegget, med 300 eterm høy demning i Baihetan i regionen Sichuan, er byggetiden halvert ved bruk av AI, som ferdigstilles i løpet av sommeren. I arealstørrelse overgår riktignok den 180 m høye Three Gorges-demningen dette prosjektet bygget for flere år siden. Men ut fra geografiske forhold, var denne demningen enklere å bygge enn Baihetan-demningen er nå. Det har medgått mange millioner kubikkmeter med betong og enorme mengder steinmateriale til denne enorme demningen. Kineserne brukte 12 år på byggingen av Three Gorges-demningen. Arbeidstiden på Baihetan demningen, trass større utfordringer er likevel halvert til kun 6 år, inklusiv tvangsflytting av vel 100 000 mennesker, bedrifter og fabrikker til andre steder i landet, for å realisere dette enorme damprosjektet i Sichuan regionen. Kineserne sier trass tvangsflyttinger, at «det som er bra for Kina, det er også bra for meg». Ingen lang og dyr saksbehandlingstid, med utallige protester og rettsaker i dette landet, for å få arbeidet utført.

Bygging av en jernbane fra Fauske til Tromsø, vil med kinesisk kapasiteter og AI, trolig kunne gjennomføres på få år og til en pris, som vil være samfunnsmessig lønnsomt. Norske entreprenører vil fortsatt ha store oppgaver i fremtiden, med å bygge ut veinettet vårt etter europeisk standarder.

Kommentarer til denne saken