Nord-Norges mann i Brussel har ikke tro på Nord-Norgebanen: – En Tromsbane som kobles på Ofotbanen er langt mer realistisk

Det er ikke at Nils Kristian Sørheim Nilsen ikke ønsker en bane, han mener bare det er urealistisk å tro at vi vil få flertall for den. – Landsdelen har ikke noe felles stemme eller felles mål i jernbanesaken