Nord-Norgebanen: – Man må være realister. Kostnadene i forhold til nytten er totalt uproporsjonal

- Jeg registrerer at flere av de som ivrer mest for en Nord-Norgebane er de samme som vil ha landbaserte anlegg og begrense oppdrettsnæringen – altså den varen som gjør at det i det minste er noe som kan fraktes lønnsomt med jernbane.