Narvik etterlyser ny utredning om Nord-Norgebanen – bekymret for hva det innebærer å flytte omlasting til Storsteinnes

Mener utredningene som er gjort, er for lite konkrete til å ta stilling til hvorvidt Nord-Norgebanen bør bygges.