Nord-Norgebanen: Forsvaret vil ha sidespor til Bardufoss leir og Setermoen leir - og sidespor til Narvik havn

I tillegg mener Forsvarsdepartementet at det må bygges et sidespor til Heia i tilknytning til Mauken-Blåtind.