Nordiske kirker går til søksmål mot staten etter medlemskrangelI

Av

De svenske, finske og islandske folkekirkene i Norge går til søksmål mot staten for å få etterbetalt statsstøtte for årene 2017–2019.

DEL

Det opplyser advokat Frode Sulland, som representerer de tre trossamfunnene, til Vårt Land. Striden har oppstått etter at myndighetene endret reglene for hvordan menighetene registrerer medlemskap, som igjen danner grunnlag for statsstøtte.

Tidligere kunne den svenske, den islandske og den finske folkekirken bruke medlemsregistrene fra sine hjemland som grunnlag. Når medlemmer flyttet til Norge, kunne medlemskapet overføres.

Ordningen ble endret etter medlemsregistersaken i Oslo katolske bispedømme, og siden 2016 har folkekirkene i stedet vært nødt til å innhente et aktivt samtykke fra hvert enkelt innflyttet medlem for å motta statsstøtte for dem. Det har gitt folkekirkene en betydelig reduksjon i statsstøtte, skriver Vårt Land.

Sulland viser til Sivilombudsmannens vurdering fra 2018, som støtter kirkenes syn på at dåp i Sverige, Finland og Island regnes som tilstrekkelig grunnlag for medlemskap i de respektive kirkesamfunnene i Norge fram til 2019.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken