Startet arbeidet med omstridt vindpark

Nordkraft skal bygge ut Andmyran vindkraftverk på Andøy for tyske eiere. Det vil si på en av Norges største sammenhengende myrer. Prosjektet er omstridt.