Helgelendingen: – Dette fylkestinget skal behandle flere store saker. Den viktigste saken er hvordan Nordland fylkeskommune skal styres i framtiden.

Det sier gruppeleder i fylkestinget for FrP, Dagfinn Olsen, foran fylkestingssamlingen i Mosjøen 8.-10. oktober. 

– Styringsformen i Nordland fylkeskommune, altså om det er parlamentarismen eller formannskapsmodellen som legges til grunn i framtiden, er en viktig sak for oss. Her må det gjøres både politiske og økonomiske vurderinger. Vi har per nå ikke landa 100 prosent på hva vi mener i denne saken. Men vi opplever at det blir stadig færre saker i fylkestinget og at interessen for fylkespolitikken daler. Vi må få opp interessen både hos politikerne og hos befolkningen for øvrig, og i denne sammenheng er selvsagt styreformen viktig, sier Olsen til en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Tannhelse

Han trekker også fram saken om framtidens tannhelsetjeneste.

– Vi synes rådet begynner i feil ende med bare å kutte kostnader. Saken burde vært utsatt. Vi har i flere år foreslått å opprette en mobil tannlege-enhet som kan brukes i grisgrendte strøk. Vi er ikke imot å spare penger, men det må gjøre annerledes enn rådets forslag. Kanskje kan vi spare enda mer penger på en mobil tannlegeenhet? spør Olsen.

Fylkeshus

Gruppelederen mener ellers at saken om utbygging av fylkeshuset er viktig å debattere under fylkestinget.

– Vårt syn er at hele saken må utsettes til vi får bedre oversikt over hvilke oppgaver regionreformen vil bringe. Vi kan risikere at den planlagte utbyggingen nå kan vise seg ikke å være for liten, når fylkeskommunens nye oppgaver er klare, sier Olsen som samtidig gjerne ønsker en debatt om alle administrative oppgaver bør ligge i Bodø.

– Kan ikke noen av disse oppgavene, for eksempel knyttet til utdanning flyttes til et annen by, eksempelvis Narvik/Mo i Rana/Mosjøen/? Da blir spørsmålet om vi trenger et så stort fylkeshus.

– Alt i alt kan det godt hende at det er fornuftig med et tilbygg slik rådet foreslår, men det er for tidlig å ta denne avgjørelsen nå.

Bompenger

Ikke overraskede trekker Olsen også fram saker om bompenger, nemlig prinsippvedtak for bompengefinansiering fv. 17 gjennom Meløy og E10/Rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, som viktige sak i det kommende fylkestinget.

– For sistnevnte prosjekt er planlagt finansiering fra bompenger bare på 11 prosent av totalen. Fordi bompengene har så liten andel burde staten tatt hele regningen, slik tilfelle er i liknende veiprosjekt. Her legger fylkesrådet opp til en ny politikk når det gjelder veifinansiering, sier Olsen.