– Saken om tilflytting og rekruttering fra utlandet er den kanskje viktigste saken som fylkestinget skal behandle denne gangen. Uten arbeids- innvandring vil vi få store problemer i Nordland.

Det sier gruppeleder for Venstre i fylkestinget, May Valle, foran fylkestingets samling i Narvik 16. og 17. april i en pressemelding.

Hun tror at folk flest ikke tenker over hvor avhengig vi er av å rekruttere arbeidskraft fra utlandet.

– Lykkes vi ikke med dette i framtiden, vil vi få store vansker, blant annet med å pleie våre eldre og innen mange andre sektorer i samfunnet. Vi risikerer også at folketallet i Nordland går ned. Derfor er det svært bra at fylkeskommunen gjennom Tilflyttingsprosjektet har tatt tak i disse problemstillingene. Vi må selvsagt fortsette og videreutvikle dette arbeidet i tiden framover. Blant annet bør flere kommuner i Nordland inviteres inn i arbeidet, sier hun i pressemeldingen.

Valle mener fylkeskommunen må bli flinkere å jobbe på tvers av sektorene, og mener peker spesielt på to sektorer:

– Kultur og gode samferdselsløsninger er viktige forutsetninger for at innvandrere skal finne seg til rette i Nordland. Derfor må disse sektorene også være en del av et videre arbeid med tilflytting, sier Valle.