Eierskapet til alle statlige fiskerihavner skal gis til norske fylkeskommuner fra 1. januar, ifølge oppgavefordelingen vedtatt i regionreformen, melder Trønder-Avisa.

Direkte uansvarlig, skriver Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark i et felles brev til Samferdselsdepartementet.

I brevet kommer det fram tre hovedgrunner til at fylkene ikke vil være med på avtalen. Fylkene mener de får for lite penger til å ta seg av havnene. De vil kun ta over aktive havner. Og fylkene nekter å overta havner med usikre grunneierforhold.

I det foreslåtte statsbudsjettet for 2020 er det satt av 120,5 havne-millioner til fordeling mellom de fem fylkene, slik de tolker forslaget. Det mener de er for lite.

Staten og Kystverket eier drøyt 500 fiskerihavnanlegg. Men det drives bare aktiv fiskerinæringsvirksomhet i 323 av disse.

Brevet til Samferdselsdepartementet er datert 31. oktober, men er ikke sendt. Tirsdag skal fylkespolitikerne ta stilling til de om de skal sende brevet.

Det er ikke avklart hva som skjer dersom staten ikke klarer å lande avtaler om overtakelse med alle fylkene innen 1. januar.

(©NTB)