Med tre crewmedlemmer og 35 passasjerer om bord, steilet Widerøe-flyet og mistet høyde.

Etter en dramatisk redningsaksjon greide pilotene å redde flyet bare 25 meter over havet, skriver Nordlys.no

Nordlys kan i dag avsløre hendelsen over Svolvær, som i 2010 ble innrapportert som en «ikke alvorlig luftfartshendelse» av Widerøe.

LES PILOTENS EGEN FORTELLING PÅ NORDLYS PLUSS: - Faen, nå dør vi!

Både Luftfartstilsynet og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) la Widerøes versjon til grunn i prosessen.  Direktør William Bertheussen varsler nå at de vil gjenåpne saken, som ble lukket i juni 2013.

– Jeg ser at det kan reises tvil om hvorvidt vår opprinnelige klassifisering av dette var riktig. Derfor skal vi nå gå gjennom saken på nytt, sier SHT-direktør William Bertheussen til Nordlys.

Ikke oversendt Havarikommisjonen

Det var på kvelden 2. desember at flyet fra Bodø til Svolvær fikk problemer under innflygingen til Svolvær lufthavn.

I løpet av 14 sekunder sank flyet fra 100 meter til 25 meters høyde, før pilotene gjenvant kontroll. I ettertid skrev styrmannen en dramatisk rapport der hendelsen beskrives som en alvorlig luftfartshendelse.

– Alt skjer veldig fort, og plutselig ser jeg det svarte havet og et rødt lys på en liten holme under oss. Da tenker jeg: Faen, nå dør vi, skriver styrmannen i rapporten, som Nordlys har fått tilgang til.

Kapteinen hadde en annen og mindre dramatisk versjon av hendelsen enn styrmannen.

Widerøe sendte kun kapteinens rapport til Luftfartstilsynet.

Dermed la Luftfartstilsynet til grunn at hendelsen var av mindre alvorlig karakter.

Saken ble heller ikke oversendt Havarikommisjonen.

- Mer alvorlig

I 2012, da styrmannen oppdaget at hans rapport aldri hadde nådd Luftfartstilsynet og Havarikommisjonen, sendte han et brev der han ba om at saken behandles som en alvorlig luftfartshendelse.

I juni 2013 svarer Havarikommisjonen at de ikke vil ta opp saken på nytt fordi det er gått lang tid, og fordi mye av den nødvendige informasjonen for å undersøke hendelsen er borte.

I brevet kritiserer de samtidig Widerøe for dårlige rapporteringsrutiner.

Luftfartstilsynet sier til Nordlys at de så alvorlig på de nye opplysningene som kom inn i 2012.

 – Brevet fra styrmannen og utskriften fra flyets ferdskriver viste at hendelsen var mer alvorlig enn den opprinnelige rapporten ga inntrykk av. Det var ingenting i den opprinnelige innrapporteringen, og flykapteinens egen beskrivelse som tilsa at noe dramatisk hadde hendt, sier Ståle Rosland, som er flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet.

 – Vi er veldig fornøyd med at kommisjonen nå skal vurdere saken på nytt. Vi ønsker å få den så grundig belyst som mulig, sier Rosland.

Ekspert: - En veldig farlig situasjon

Internasjonale luftfartseksperter som har sett på flyets ferdskriverdata er ikke i tvil om at hendelsen var alvorlig.

– Dette var ingen ordinær avbrutt landing, men en veldig farlig situasjon som var nær ved å ende i en ulykke, sier den uavhengige flysikkerhetseksperten Harry Horlings etter å ha gjennomgått flyets ferdskriverdata.

Den amerikanske flysikkerhetseksperten Jim R. Burin sier til Nordlys at hendelsen ser ut til å ha vært en nestenulykke ut fra ferdskriverdataen.

– Ut fra de dataene du har gitt meg ser det ut til at flyet har steilet, og at mannskapet deretter har klart å gjenvinne kontrollen. Å utløse 2,7 G i et sivilt passasjerfly er svært uvanlig. Men dersom høyden over havet var så lav som 25 meter var dette trolig eneste utvei for å berge flyet, sier Burin.

Widerøe: Ikke nestenulykke

– Vi vurderte ikke dette som en nestenulykke eller alvorlig hendelse, og derfor ble den heller ikke rapportert som det til Luftfartstilsynet, sier Silje Brandvoll, som er informasjonssjef i Widerøe.

– Flyet skulle lande, og var derfor naturligvis nær bakken. Da flyet mistet hastighet, grep pilotene inn og avverget at dette utviklet seg til en mer alvorlig situasjon. Dette håndterte de i henhold til våre prosedyrer. Stall-recovery er noe våre flygere trener mye på. Dette er selvsagt ikke noe som hender hver dag, derfor ble det også rapportert som en hendelse.

Også etter å ha lest styrmannens rapport, valgte Widerøe å meldte inn hendelsen som en ikke alvorlig luftfartshendelse.

– Fordi alt ble gjort i henhold til våre prosedyrer og håndteringen var vellykket, anså ikke vi dette for å være en hendelse som vi burde ha klassifisert og rapportert som en alvorlig luftfartshendelse.

Beklager rapportering

Hun beklager imidlertid at styrmannens rapport først en god stund etter hendelsen nådde Luftfartstilsynet.

- Styrmannen sendte ikke inn rapport på normal måte, men valgte i stedet å rapportere direkte til nærmeste leder. Styrmannens rapport ble derfor, grunnet en saksbehandlingsfeil fra selskapets side, ikke lagt inn i avvikssystemet før en god stund etter hendelsen. Dette er beklagelig. Vi har på bakgrunn av dette strammet inn våre rapporteringsrutiner og saksbehandling.

Nå skal Havarikommisjonen gjennomgå saken på nytt.

– I første omgang må vi nå vurdere alle data på nytt, og i tillegg se om det er kommet momenter som tilsier at den opprinnelige klassifiseringen av hendelsen bør endres. Blir dette oppgradert til en alvorlig hendelse vil det neste skrittet være å vurdere omfanget og bidraget av en gransking, sier SHT-direktør William Bertheussen.