Nordlandssykehuset, i samråd med Nordland Politidistrikt, orienterer at saken rundt manglende Fentanyl er oppklart. Tyveri har ikke funnet sted og medikamentbeholdningen er nå gjort rede for.

Det var tirsdag at Nordlandssykehuset anmeldte tyveri av 30 ampuller med Fentanyl til Nordland politidistrikt. Ampullene skulle være tatt fra medisinlageret på sykehuset i Bodø.

I en pressemelding skriver nå Nordlanssykehuset at det tross omfattende rutiner er det funnet brist i systemet som sikrer medikamenthåndteringen, og at dette vil bli utbedret umiddelbart.