I en lengre periode har det vært strenge restriksjoner på hvem som kan komme inn i landet. Blant annet svensker har måttet venne seg til en ny hverdag hvor de ikke kan reise fritt over grensa til Norge.

Det har likevel vært noen unntak som har gjort at også disse har kunnet reise helt lovlig inn i Norge. Tilsynelatende er likevel ikke alle som er klar over disse unntakene.

Også en mann nordmann som bor i Luleå som tok turen over grensa, fikk alt annet enn en varm velkomst. Til den svenske avisa Norrländska Socialdemokraten beskriver mannen en tur til Bjerkvik.

– Jeg stoppet i Bjerkvik langs E6, men jeg gikk ikke inn noe sted. Da kom det fram en mann, spyttet på bilen min og ristet på hodet. Så snudde han, satte seg inn i bilen sin og kjørte vekk, hevder han.

Mannen ønsker ikke å stå fram med navn eller bilde i NSDs artikkel fordi han opplever situasjonen som svært sensitiv. Han hevder overfor NSD at han hadde tillatelse til å besøke eiendommen sin i Evenes kommune.

På tur til eiendommen sin stoppet han også for å fylle drivstoff. Da kom en annen bil kjørende.

– Jeg trodde han skulle fylle drivstoff, men han sveivet ned vinduet, viste meg fingeren og skrek «svenskesvin har ingenting her å gjøre», hevder mannen overfor NSD, og beskriver hele situasjonen som forferdelig.

– Fryktelig trasig

I en sommerhilsen på kommunens hjemmeside sneiet Evenes-ordfører Terje Bartholsen (Ap) også innom denne problematikken, rettet mot svensker.

«Idet vi starter på ferietiden er det en viss bekymring for at det kommer litt mange svensker over grensen. Det er viktig å huske at svært mange svensker er her med god grunn, for eksempel fordi de jobber her og har jobbet her lenge. Så selv om de kjører en svenskregistrert bil bør de ikke bli uglesett», skriver han blant annet.

– Jeg blir jo veldig lei meg over at folk oppfører seg sånn, og at noen opplever sånt. Det er fryktelig trasig, sier Bartholsen til Fremover.

Han har ikke hørt om andre lignende situasjoner, men har fått enkelte henvendelser fra innbyggere som lurer på hvordan de skal forholde seg til tilreisende. Bakgrunnen for at han tok opp temaet i sommerhilsenen sin, var at han opplevde at det ofte ble brukt det han kaller en «uheldig tone» i omtale av svensker. Blant annet viser han til kommentarer på Facebook som hevder at svensker har krysset grensa ulovlig når den har vært ubevokta.

– Det har vært sånne små drypp som alle gikk litt i retning av å være veldig skeptiske til svensker. Det vil jeg advare mot. Man bør legge til grunn at de bestemmelsene som gjelder, følges. Og mange svensker har gode grunner til å være her, og de følger smittevernreglene slik de skal. De bør ikke oppleve ubehageligheter, mener Bartholsen.

Les også:

Han minner om at systemet tross alt er tillitsbasert.

– Man må ha som utgangspunkt at folk følger reglene, og ikke mistenke noen for å jukse. Iallfall ikke på basis av nasjonalitet. Det er i hvert fall stygt, sier ordføreren, og følger opp:

– Folk må oppføre seg ordentlig. Rett og slett.

Nedgang i trafikken

I begynnelsen av juli omtalte Fremover tall fra Statens vegvesen som viste trafikken over grensa på nattetid.

Fra og med 24. juni til og med 2. juli var det for eksempel 38 personbiler og 9 litt større biler som kjørte over grensa fra Sverige til Norge mellom midnatt og 09.00 neste morgen.

Det er ingen holdepunkter ut fra det som fremkommer av veivesenets registreringer for å kunne hevde at trafikanter benytter seg av at grensen ikke er like godt bevoktet av politi på natten som på dagen.

Les også:

Det fremstår heller ikke som at det er noen økning på kveld og natt. Tvert imot. Tallene viser også at det var en kraftig nedgang i trafikken i juni, sammenlignet med i fjor.

  • Siste mandag i juni 2019 kom det 653 biler fra Sverige og inn i Norge over Bjørnfjell. I år var tallet 81.
  • Siste tirsdag i juni: Trafikken på 660 kjøretøy var krympet til 68. Onsdag: Fra 709 til 59. Torsdag: Fra 678 til 54. Fredag: Fra 790 til 58.
  • Den siste lørdagen i juni i fjor strømmet det 1.062 biler over grensen fra Sverige. I år 60.
  • Siste søndag i juni gikk tallene fra 1.397 i fjor, til årets svært beskjedne 59.