Under dagens rødgrønne regjering har økonomien til vanlige husholdninger i Norge blitt kraftig forverret. Samtidig har den norske stat fått kraftig økte inntekter fra elektrisk kraft og olje. Dette er gode eksempler på at nordmenns økonomi og økonomien til det offentlige i liten grad påvirker hverandre.

Finansdepartementet og finansminister Vedum har nylig svartmalt Norges økonomi, ved å fortelle om økte utgifter på 100 milliarder kroner årlig. Statens inntekter, som har økt mye mer, snakker de ikke like høyt om. Etter vår oppfatning brukes disse økte utgiftene som argument for å bryte diverse valgløfter. Flere medier og politiske partier støtter at staten må øke skattenivået. Det ser man tydelig nå før statsbudsjettet legges frem. Feiloppfatningen om at staten trenger høyere skatteinntekter gjør det nødvendig å motsi stortingspartiene og mediene som fremmer feiloppfatningen.

I 2022 har Norge tjent 27 milliarder kroner mer enn normalt på strøminntekter i perioden fra 1. januar til 19. juli 2022. I tillegg har Norge rekordhøye oljeinntekter. I følge Nordea vil den norske staten tjene1200 milliarder kroner på salg av olje og gass i 2022 alene. I 2021 hadde Norge en netto kontantstrøm på 287,5 milliarder kroner på petroleumsvirksomhet. Staten anslår at den vil ha 933 milliarder kroner i netto kontantstrøm i 2022. Med andre ord over tre ganger så høy kontantstrøm fra oljeinntekter i 2022 sammenlignet med 2021. Norge har over lengre tid brukt cirka dobbelt så mye som Finland og Sverige i offentlige utgifter per innbygger.

Mens staten blir stadig rikere, blir store deler av Norges befolkning fattigere. Liberalistenes løsning på dette er å kutte i unødvendig offentlig sløsing, gi nordmenn kraftige kutt i inntektsskatt, fjerne mva og andre avgifter på mat, og fjerne avgifter på strøm og drivstoff. Å fjerne hele inntektsskatten uten å kutte i det offentlige tjenestetilbudet, er uproblematisk med statens inntekter. Dette kan også få flere i arbeid og gjøre færre avhengige av støtte fra staten.

Vil du ha bedre privatøkonomi og en slankere stat? I så fall bør du stemme Liberalistene. Ønsker du en stat som blir stadig større på bekostning av din privatøkonomi, kan du stemme på et av stortingspartiene.