Regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF kunne fredag presentere det som kan vise seg å bli en banebrytende nyhet for landsdelen. Høyre, FrP, Venstre og KrF ønsker å utrede jernbane mellom Fauske og Tromsø, alternativt aksen Narvik-Tromsø, i en utredning som skal følge prinsippene for en konseptvalgutredning. Det betyr at det nå er en bred nasjonal, politisk konsensus for å bestille en utredning fra Jernbanedirektoratet som en del av kommende Nasjonal Transportplan.

Det er spesielt positivt å merke seg at også ledende representanter fra Høyre og FrP nå argumenterer for jernbane i nord. Inntil for få år siden ville dette vært helt utenkelig. De nye signalene fra de to regjeringspartiene viser at tilnærmingen til nye transportløsninger i nord er i rask endring. Det er tydelig at regjeringen har merket seg taktskiftet når det gjelder synet på jernbane i nord, som har blitt en sak som samler langt bredere støtte i Nord-Norge en tidligere.

Å ikke utrede bane i nord, mens man på samme tid bruker hundretalls milliarder på togskinner i sør, kunne fort blitt en meget plagsom symbolsak for Erna Solberg. Nå har statsministeren gjort et særdeles klokt grep, og samtidig ryddet vekk et potensielt vanskelig hinder i den nordnorske valgkampen til høsten.

Begrunnelsen for jernbane er selvsagt ikke persontransport, men varer og gods. Den arktiske regionen nord i Norge vil de neste tiårene spille en avgjørende nasjonal rolle når det gjelder eksport av sjømat. Potensialet er stort, med en mulig femdobling av produksjonen, og det er vanskelig å se for seg at all transport kan skje med vogntog på et allerede overbelastet veinett. Raske, miljøvennlige og effektive transportløsninger er en forutsetning for å utnytte potensialet i en del av landet som skal bære stadig mer av den nasjonale verdiskapningen.

 

Også i den nordnorske sjømatnæringen er det derfor en økende erkjennelse av at et jernbanenett som knytter regionen til et internasjonalt marked, vil være et stort fremskritt.

Jernbane i nord har vært utredet før, senest i 1992, og lagt i en skuff. Blant sentrale premissleverandører i hovedstaden har det frem til nå ikke vært noen stor entusiasme for dette. Det betyr at dersom felleskapet skal gjøre en så stor og kostbar investering, må det dokumenteres en langsiktig nasjonal samfunnsnytte og tydelige ringvirkninger som kommer hele Norge til gode.

Her må alle miljøer innenfor næringsliv og politikk i nord levere innspill som kan styrke argumentasjonen. En landsdel som ikke stiller seg samlet bak dette på tvers av geografi og partier, vil ikke kunne få gjennomslag for et samfunnsbyggende prosjekt som vil bli det største i nord i moderne tid.

Derfor blir dette nok en prøvestein på det såkalte nordnorske samarbeidet kan fungere i en realpolitisk ramme. En utredning er selvsagt noe langt annet enn utbygging. Det er langt frem til første skinne kan legges, men de spennende nyhetene fra regjeirngen og støttepartiene er en god start.

Lederen ble først publisert av Nordnorsk debatt