Gå til sidens hovedinnhold

Norge har aldri vært rikere - Har likevel ikke råd til å gi distrikts-Norge gode vekstvilkår

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Klokka 08.33 torsdag morgen var Oljefondets markedsverdi på svimlende
10 132 558 030 053 NOK. Opplysningene er hentet fra Norges Bank.
Og mens jeg sitter og skriver tikker det inn nye millioner som skal sikre oss og generasjonene etter oss. Likevel sitter vi i nord med følelsen av å bli sviktet av dagens regjering. Hvorfor?

Nord-Norge har på mange måter vendt statsminister Erna Solberg og hennes regjering ryggen. Det er kommune- og fylkestingsvalget og fortløpende meningsmålinger et bevis på.
Mitt eget parti; Senterpartiet er i ferd med å bygge seg opp til en posisjon i det norske samfunnet som vi ikke har opplevd maken til. Velgere lekker fra flere partier. Sentrale politikere har ikke evnet å ta oss som bor i distriktet tilstrekkelig på alvor. Og det er et folkeopprør vi er vitne til, og vi opplever en tiltro til at Senterpartiet kan utgjøre en forskjell for de som velger å etablere seg utenfor hovedstaden.

Kommisjonens forslag til endring av domstolstrukturen og overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten er to av sakene som får oss til å reagere. Vi trenger ikke tvile på at de som har utarbeidet forslagene har innhentet opplysninger som underbygger behovet for sentralisering. Det er mer kostnadseffektivt. I Skatteetaten vil det totalt sett utgjøre en besparelse på 429 offentlige arbeidsplasser. For nye Narvik kommune utgjør det et tap på fem offentlige arbeidsplasser. Viktig fagkompetanse som kanskje forsvinner fra kommunen og regionen, og dermed gir oss enda større utfordringer i forhold til folketall og overføringer fra Staten.

Forsvinner Ofoten tingrett, forsvinner også mange ansatte og dermed fagkompetanse. Nærhet til tingrettene er av stor betydning for advokater og befolkningen forøvrig. En nedleggelse og sentralisering av tingrettene vil medføre at det blir mindre attraktivt for nyutdannede jurister å ta ansettelse som advokat eller etablere seg med advokatpraksis på de steder hvor tingrettene foreslås nedlagt. Rettshjelpstilbudet til befolkningen på disse stedene vil dermed forvitre og medføre at publikum må reise vesentlig lengre både for advokatbistand og tilgang til domstol. Nedleggelse i det omfang som er foreslått medfører en betydelig sentralisering av kompetanse og vil være svært skadelig for de områdene som rammes.

Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Å tro at en økning på i første omgang åtte årsverk ved Imdis kontor i Narvik får politikere og andre til å sitte stille i lenestolen og ikke kjempe for tingretten og andre offentlige arbeidsplasser i Narvik kommune, er å tro på nissen. Nye Narvik kommune trenger de arbeidsplassene vi har. Også i den videregående skolen har vi sett nedskjæringer over år, og gode innbyggere med stor kreativitet, fagkompetanse og hjerte for byen forlater kommunen.

Norge har penger nok på bok til å la distriktet leve! Noe annet vil føre til et folkeopprør landet ikke trenger nå.
Vi trenger mulighet og ressurser til å utvikle de nye kommunene. Da kan man ikke fjerne arbeidsplasser og dermed kompetanse i et stort omfang ved å foreslå strukturendringer som rammer oss på en måte regjeringens medlemmer ikke tar inn over seg. Det nytter ikke å drysse stjernestøv over oss i valgkampen for så å bidra til en økonomisk mørketid. Det tillater ikke vi i Narvik Senterparti - og det tillater ikke folket her i nord!

Kommentarer til denne saken