Etter Russlands invasjon av Ukraina, ble all offisiell møtevirksomhet i rådet satt på pause. Tirsdag la utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) fram Norges prioriteringer for rådet fra 2023 til 2025 i Framsenteret i Tromsø.

De norske prioriteringene er hav, klima og miljø, bærekraftig økonomisk utvikling og folk i nord. Norge vil vektlegge ungdom og arktiske urfolk.

– Vi vil jobbe for å styrke mulighetene arktisk ungdom har for å påvirke og engasjere seg i saker som påvirker deres liv og fremtid. Vi vil også styrke samarbeidet med de arktiske urfolkenes organisasjoner, sier Huitfeldt.

Begrenset kontakt med Russland

Formannskapet rullerer mellom medlemsstatene. Overleveringen skjer vanligvis på et offisielt møte med delegasjoner fra alle medlemslandene.

– Denne gangen blir det muligens på Teams, sier utenriksministeren til NRK.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov har invitert Norge og resten av rådet til Sibir i mai for å gi formannskapet videre.

– Det skal jeg ikke delta på. Vi ønsker en viss form for kontakt, men det vil være på embetsnivå for å overlevere formannskapet fra Russland til Norge. Et politisk ministermøte i Russland blir det ikke, sier Huitfeldt.

I juni i fjor bestemte de andre medlemslandene å fortsette aktiviteter i rådet uten russisk deltakelse.

– Det var nødvendig å sette samarbeidet på pause. Vi kunne ikke sitte rundt det samme bordet som Russland og late som om ingenting hadde skjedd, sier utenriksministeren.

Klare forventninger

Eide sier at Norge vil legge vekt på kortlevde klimadrivere som svart karbon (sot) og metan.

– Arktisk råd har et kollektivt mål om å kutte svart karbon-utslipp innen 2025, sier han.

Generalsekretær Karoline Andaur i Verdens naturfond (WWF) sier at Norge nå må leve opp til omdømmet som en ansvarlig miljønasjon.

– Da er det ikke rom for nye olje- og gassfelt eller gruvedrift på havbunnen i arktiske farvann, sier hun.

Mai 2023 markerer også startskuddet på skandinavisk lederskap i Arktisk råd som skal vare helt til 2029. Danmark overtar stafettpinnen fra Norge i 2025, etterfulgt av Sverige i 2027.

WWF har utviklet et eget skriv til de skandinaviske landene med forslag til hvordan rådet kan lykkes med å beskytte arktiske havområder, samt klare forventninger til det skandinaviske lederskapet de neste seks årene.

(©NTB)