Høyre-FrP-regjeringen besluttet fredag at fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell legges til Norges Brannskole i Tjeldsund i Nordland. Dermed styrkes både utdanningstilbudet nasjonalt og selve skolen, det skriver regjeringen i en pressemelding.

Fantastisk

- Dette er fantastisk for fagmiljøet i Tjeldsund, men også for hele landsdelen. Her leverer regjeringen en skikkelig gladnyhet. Dette vil også bidra til å sikre kompetansen for hele landet, sier stortingsrepresentant fra Nordland og medlem av justiskomiteen på Stortinget, Margunn Ebbesen (Høyre).

- Norges Brannskole i Tjeldsund er landets eneste nasjonale utdanningsinstitusjon for utdanning av brann- og redningsvesenets personell. Ved å utvikle skolen til en fagskole vil man nå bygge videre på en eksisterende infrastruktur og kompetanse, legger hun til.

Samarbeid med høgskolemiljøet

Fagskolen vil være underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Deler av teoriundervisningen ved skolen gjøres i samarbeid med høgskolemiljøet i Harstad. Dermed får flere nordnorske institusjoner nyte godt av opprettelsen, sier Ebbesen.

Det var et utvalg ledet av fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae, som i 2012 pekte på behovet for en offentlig godkjent fagskole innen brann- og redningsledelse.

Et brannstudie, som ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet i 2013, støttet også at ledelse, kompetanse og systematisk læring må vektlegges i framtidens brann- og redningsvesen.

Store kompetanseforskjeller

- Det har vært svært viktig å få på plass en offentlig utdanningsmodell hvor studentene tar ansvar for egen utdanning innenfor det ordinære systemet, som andre studenter. Det er store kompetanseforskjeller i kommunene, noe som ikke er tilstrekkelig i henhold til oppgavene som personellet blir stilt overfor, sier Ebbesen i pressemeldingen.

Det etableres også en avdeling i Stavern underlagt fagskolen, hvor utdanning av operatører ved nødmeldingsentraler og opplæring innen samvirke og samhandling mellom nødmeldesentralene skal gjennomføres. 

Utdanningen avventer nå endelig faglig godkjenning og er beregnet til å starte opp høsten 2018. Tilbudet er lagt opp til å være en toårig fagskole med totalt 320 studenter, med et årlig opptak på 160 studenter.

Viktig steg for brannskolen

- En egen fagskole for brann- og redningsvesenet i Tjeldsund er et viktig steg videre for utdanningen av brann og redningspersonell i Norge. Dette er resultat av politisk målrettet arbeid kombinert med faglige argumenter og viser at godt arbeid fører frem, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll(Ap) i en pressemelding.