- Mer av dette, ja takk!

Det ble trampeklapp og jubel da NOSO takket for seg.