Det viser sammenstillingen Samferdselsdepartementet har laget med tall fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) for perioden 2014 til 2018.

Til sammenligning var utenlandske sjåfører involvert i 34 av dem. I én dødsulykke er førerens nasjonalitet ikke oppgitt.

Norske sjåfører i seks dødsulykker årlig

Sammenstillingen viser også at det i tre av fire ulykker er andre kjøretøy, eller andre trafikanter, som har forårsaket ulykken der tunge kjøretøy er involvert.

Av de 37 dødsulykkene hvor tungbilen var utløsende for ulykken var ti av dem med utenlandske sjåfører. Utenlandske vogntogsjåfører har med andre ord vært fører av utløsende enhet i gjennomsnitt 2 dødsulykker per år de siste 5 årene.

For norske tungbilsjåfører viser tallene at de var involvert i om lag seks dødsulykker årlig.

Nedgang i antall ulykker

Siden 2012 har imidlertid antallet trafikkulykker med vogntog blitt mer enn halvert – fra 241 til 109, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det har også vært en reduksjon på 51 prosent i ulykker med personskade – fra 278 i 2012 til 135 i 2018.

Det har imidlertid ikke vært den samme nedgangen i antall drepte de siste årene, som har ligget på mellom 13 og 20 årlig siden 2012.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier, både sommer og vinter. Derfor har regjeringen gjennomført flere tiltak overfor transportbransjen de siste årene. I denne perioden har antallet ulykker med tunge kjøretøy gått ned. Samtidig er én ulykke én for mye, og arbeidet for å bedre trafikksikkerheten må fortsette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Skjerper dekk-kravene ytterligere

Han peker på at regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen, der iblant innføringen av strengere krav til vinterdekk, flere kontroller og økte gebyrer.

15. november vil vinterdekk-kravene skjerpes ytterligere.

– Norge blir første land i verden som krever bruk av de beste vinterdekkene for tungbil, dekk merket med det såkalte «alpesymbolet». Vi har også økt gebyrene flere ganger og innført tiltak som gjør det mulig å holde tilbake vogntog fra veiene våre som ikke fyller de strenge kravene i Norge, forteller Dale.

Under en firedel om vinteren

Sist vinter raste vogntogdebatten over det ganske land etter flere alvorlige ulykker på vinterveiene med vogntog involvert.

I departementets sammenstilling kommer det imidlertid fram at under en firedel av dødsulykkene med tungbil involvert skjer på typiske «norske vinterveier».

Over halvparten av alle dødsulykkene fant sted på våren, sommeren og høsten og på tørre og bare veier – og 82 prosent under forhold med god sikt og oppholdsvær.

De fleste dødsulykkene med tungbil fant sted i fylkene Oppland, Trøndelag og Buskerud.

(©NTB)