Selger seg ut av Norut. Nå kommer forskningsgigant til Narvik

Ett år etter at Forte Narvik overtok 66,6 prosent av aksjene i Norut Narvik, selges de til SINTEF.