Norvoll mener Marianne Dobak Kvensjø (H) tyr til personangrep når hun hevder at fylkesrådet sitter på gjerdet når det gjelder å legge til rette for vekst i Ofotregionen i forbindelse med forsvarsetableringen i Evenes.

– Men det er forståelig med tanke på at hun må forsvare et regjeringsparti som ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg, og som i løpet av de siste åtte åra har stått for en storstilt sentraliseringspolitikk, sier Norvoll om Dobak Kvensjø sin kritikk.

Må jobbe sammen

Fylkesråden mener derimot at det nå er viktig at alle politikere i fylket sammen jobber for å skape utvikling og vekst i kjølvannet av forsvarsetableringen.

– Vi skal absolutt ikke sitte og vente, og vet hva vi må gjøre, uttrykker fylkesrådslederen.

Blant annet står de midt opp i politiske prosesser som omhandler å legge til rette for lokal kompetanse og kapasitet som vil være viktig med tanke på de etableringer som nå er i gang på Evenes.

Norvoll peker også på viktigheten av å ha et samarbeid med nabofylket Troms og Finnmarks, slik at de sammen kan legge til rette for vekst i Ofoten.

– Det blir tåpelig å kjøre et prosjekt som skal skape vekst i Ofoten i Troms og Finnmark, og et prosjekt i Nordland, mener fylkesrådslederen.

Fylkesrådet i Nordland har hatt flere møter med fylkesrådet i Troms og Finnmark om nettopp et tettere samarbeid.

Setter i gang med samfunnsanalysen

Norvoll poengterer viktigheten av å sikre maksimal effekt av alle tiltak som skal gjøres, og trekker frem nødvendigheten av samfunnsanalysen hvor anbudene skal lyses ut i løpet av neste uke.

Denne analysen må gjøres grundig i samarbeid med Evenes, Troms og Finnmarks fylkeskommune og lokalt næringsliv.

– For å få maksimal effekt må vi få flest mulig med, og heller jobbe sammen politisk for å skape vekst, påpeker Norvoll.

Samfunnsanalysen er ventet å være klar i løpet av mars neste år.