Svekket ambulanseflyberedskap i nord

Av

Flere av ambulanseflyene som driftes av selskapet Babcock, kan ikke lande eller lette fra flere flyplasser.