Høyesterett sier nei til cold case-anke

Av

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at den såkalte Martine-saken ikke skal slippes inn til behandling.

DEL

Saken handlet om en dagmamma i slutten av 40-årene som i 2006 ble siktet for å ha ristet en ett år gammel jente til døde. Den ble henlagt, fram til Kripos' cold case-gruppe gjenåpnet den for fire år siden, skriver Rett24.

Tiltalte ble frikjent i Ringerike tingrett i fjor, men i Borgarting lagmannsrett i år ble hun dømt til fire års fengsel.

– Det helt sentrale nye var knyttet til medisinsk fagkyndighet. Begjæringen om ny etterforskning kom fordi de etterlatte ønsket å få undersøkt om det forelå ny forskning. Og i løpet av årene har man fått mye ny erfaring på dette området. Nevrokirurgene uttalte seg annerledes i dag enn sist, uttalte aktor, statsadvokat Marit Formo, da lagmannsrettens dom falt i april.

Retten mente normalstraffen ville vært mellom seks og sju års fengsel, men landet etter fradrag for «det svært lange og unødvendige tidsforløpet» på fire år.

Domfelte anket både over saksbehandlingsfeil og straffeutmålingen. Ankeutvalget har ikke innvendinger mot størrelsen på det fradraget lagmannsretten ga for lang saksbehandling og lar straffen på fire år stå.

Artikkeltags