Har krystallklare forventninger til Nasjonal transportplan

Fylkesråd i Troms, Ivar Prestbakmo

Fylkesråd i Troms, Ivar Prestbakmo

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesråd for Samferdsel og miljø i Troms Ivar B Prestbakmo (Sp) har klare forventninger til regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, NTP.

DEL

Nasjonal transportplan:- Nå får vi se om regjeringen tar på alvor rasutfordringene langs fylkesvegene og om etterslepet på fylkesvegnettet skal kunne løses i samme tidsrom som på riksvegene, sier Prestbakmo.

Samferdselsminister Solvik-Olsen (Frp) legger onsdag kl 12.00 fram regjeringens forslag til NTP 2018-2029.

- Gjennom strategien «fra kyst til marked» har landsdelen stått samlet bak tydelige krav og prioriteringer av riksveg, bane, kollektiv, etterslep på fylkesvegnettet og behovene for å løse landsdelens rasutfordringer på fylkes- og riksveg, sier Prestbakmo i en pressemelding.

Han har fire hovedkrav:

1. De viktigste rasutfordringene i Nord-Norge ved fylkes- og riksveg må løses i løpet av 12 års perioden. Det forutsetter minst 24 milliarder til nasjonal rassikringsramme på fylkesveg i landet, ikke 12 milliarder som regjeringens lekkasjer tyder på.

2. Etterslepet på fylkesveiene må løses i løpet av 20 år, ikke 40 år, som dagens økonomiske rammebetingelser fra regjering og storting gir. Det handler om et vedlikeholdsetterslep på 45-75 milliarder nasjonalt, 15-20 milliarder i Nord-Norge og 6-8 milliarder bare i Troms. i Troms. I forlengelsen av dette også at  investeringer i fiskerihavner sikres.

3.Kritiske flaskehalser på riksveier i Nord-Norge må fjernes innen 2029.

4. Dobbeltspor på Ofotbanen realiseres i løpet av 12 årsperioden. Utredning av framtidas jernbaneinfrastruktur i Nord-Norge må gjennomføres.

- Gjøres dette, vil landsdelen fortsatt kunne være landets vekstregion og man kan si at man har en samferdselspolitikk for hele landet. Nord-Norge er landets framtid, da trengs framtidsrettet infrastruktur, avslutter Prestbakmo.

Artikkeltags