Liberalistene vil fjerne inntektsskatten uten å kutte i helsetjenester, skole, omsorgstjenester, pensjon, trygd og andre offentlige tjenester som er helt nødvendige for mange. Forslaget om å fjerne inntektsskatten er det beste forslaget noensinne for å bedre arbeidernes personlige økonomiske situasjon i Norge. Null skatt på lønn viser tydelig at Liberalistenes fremtidsoptimistiske tilnærming kommer helt vanlige arbeidere og folk flest til gode.

Ved å benytte avkastningen fra oljefondet på offentlige utgifter vil man ved å beholde dagens nivå på velferdsstaten, kunne fjerne inntektsskatten. Etter 27 år vil oljefondet slutte å krympe, og begynne å vokse igjen. På det tidspunktet vil ca. 80% gjenstå, innføringen av null skatt har lånt omtrent 20% av oljefondet. Forutsetninger, beregninger og fremskrivninger for forslaget er lagt ut på Liberalistenes nettside. Forslaget er i hovedsak fremsatt og bearbeidet av vår stabile bidragsyter, John E. Willoch. Han har erfaring fra 10 år som investor, etter 16 år som partner i ABG Sundal Collier, der han 5 av årene arbeidet med statsgjeld. Formell bakgrunn fra sosialøkonomi og statistikk ved UiO. Tall og beregninger er også sjekket av andre faglige ressurser, med og uten tilknytning til partiet.

Økonomen Milton Friedman har laget en lettforståelig oversikt over hvor effektivt penger brukes, basert på hvem pengene brukes på, og om det er ens egne eller andres penger man bruker. Penger brukes helt klart mest effektivt dersom man bruker sine egne penger. Da forstår man hvor mye tid og energi som kreves for å tjene penger. Dersom man bruker andres penger på noen andre, så brukes de helt klart minst effektivt. Et godt eksempel på dette er når politikerne bruker skattepenger. Du kan se eksempler på hvordan politikerne bruker nordmenns skattepenger hos Sløseriombudsmannen.

Foretrekker du å velge selv hvordan din egen arbeidsinntekt skal brukes? I så fall bør du stemme Liberalistene. Mener du at stortingspolitikerne bør styre ditt liv og din inntekt, bør du stemme på et av stortingspartiene.