NVE: Hold avstand til innløp, utløp og trange sund

IS: NVE ber folk holde avstand til innløp, utløp og trange sund på vannene, på grunn av fare for svake parti.

IS: NVE ber folk holde avstand til innløp, utløp og trange sund på vannene, på grunn av fare for svake parti. Foto:

Etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting i lavlandet er det nå uvanlig store svake partier der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Dette gjelder helt opp til og med Nordland.

DEL

For de som har tenkt seg til fjells på ski, regner NVE isen på små vann som farbar over om lag 300 meter over havet på Østlandet, 700–800 meter over havet på Vestlandet, og avtagende til havsnivå nord i Nordland og videre nordover.

De fleste store fjellvannene er også farbare, men noen av de aller største og dypeste har nylig islagt seg eller har isfrie partier, helt nord til Nordland.

Med farbar is mener NVE at det er mulig å finne en trygg vei over vannet, dersom man legger ruten utenom områder med strøm under isen. Fjellvannene er snødekte.

Sjekk forholdene dit du skal på iskart.no

Artikkeltags