Har ennå ikke kommet med en konklusjon: – Vi ønsker å få saken fort gjennom

NVEs behandling av konsesjonssaken i Skjomen drøyer.