Det skjer etter at Stortinget vedtok å redusere kravet til postlevering fra fem dager til annenhver ukedag.

– Stadig flere bruker digitale løsninger, men papiravisa er fremdeles viktig både for avisbransjen og mange abonnenter. Vi skal derfor sørge for at papiravisene kommer ut til folk i distriktsområder i hele landet, både på ukedager og lørdager, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Endret postlov

Endringene i postloven trer i kraft 1. juli 2020. Da vil det bli postomdeling mandag, onsdag og fredag den ene uka og tirsdag og torsdag uka etter.

Regjeringen har foreslått å kjøpe avisdistribusjon i en periode på tre år fra den nye postpraksisen trer i kraft for å dekke de dagene det ikke er postombæring. Perioden er satt slik at avisene skal få tid til å flytte leserne sine over på digitale plattformer.

Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser har foreslått en såkalt motsyklisk løsning for distribusjon. Det vil si at vinneren av konkurransen som nå lyses ut, skal levere aviser på de dagene posten ikke har levering i det aktuelle området.

Fire kontrakter

Samferdselsdepartementet har i konkurransen delt landet inn i to leveringsområder både for ukedager og lørdager, og dermed skal det inngås fire kontrakter.

Frist for innlevering av forespørsel om å delta i konkurransen er 8. november, før departementet et par uker senere sender ut invitasjoner om å gi tilbud, med frist 9. desember. Målet er ta en beslutning og informere tilbyderne før jul i år.

(©NTB)