Fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen har bedt om å få fratre, og fylkesrådsleder Tomas Norvoll har nå innstilt Elin Dahlseng Eide fra Arbeiderpartiet som Olsens erstatter. Det melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Mandag 22. februar blir det gjennomført valg av fylkesrådsposten i fylkestinget.

– Elin er en arbeiderpartipolitiker som kjenner både utdanningsområdet og Nordland fylke svært godt. Med solid utdanning og erfaring innen både pedagogikk og politikk vil områdene som omfatter utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune være i svært gode hender, også fremover, uttaler fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Elin Dahlseng Eide kommer fra Mo i Rana.