Gå til sidens hovedinnhold

Ny kommuneplan - hvilken utvikling ønsker vi?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et samfunn som bygger naturgitte verdier med fokus på en naturvennlig utvikling og levemåte.

I en opphetet debatt er det lettere å se de korte horisonter, handfaste og konkrete, men ofte så vanskeligere å løfte blikket mot mål som forstyrres av dis og svake konturer. Men desto viktigere er det å utpeke mål og strategier som leder mot en ønsket og prioritert, langsiktig samfunnsutvikling med fokus på naturens og samfunnets bærekraft. Her må ikke vår, men kommende generasjoner stå i fokus.

Det følgende er mitt innspill til debatten som er knyttet til arbeidene med den nye kommuneplanen for Narvik kommune, samt de kortsiktige forslagene om etablering av skuterløyper, nye anlegg for akvakultur og mange, nye områder for vindkraftutbygging i våre sårbare og til dels urørte natur- og villmarksområder. Konsekvensene vil være langsiktige, og kanskje ødeleggende.

Det pågår spennende arbeider med et utviklingsprosjekt i Narvik kommune - «Stetindprosjektet» i regi av Futurum.

Stetindprosjektet gir en naturgitt og unik mulighet for å næringsutvikling basert på naturvennlighet og bærekraft. En utvikling og et reiseliv med basis i kommunens særegenhet.

Narvik kommune med sin historie og tokulturelle befolkning, i kombinasjon med unik og storslått natur, gjør forutsetningene for natur- og kulturbasert turisme/reiseliv spesielt gode.

Steinden vil kunne være et symbol for naturvennlig tenke- og levemåte både i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. De naturvennlig tenke- og levemåte manifesterer seg i det bærende element i prosjektet –

Utdrag fra Setinderklæringen:

«Vi vil -

Arbeide for fornyet forståelse

av forholdet mellom natur og menneske

La denne forståelsen prege våre valg,

både som enkeltmenneske og som fellesskap

Finn gleden ved å leve naturvennlig:

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, naturvennlighet er veien!

Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde.

Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss til en

tenke- og levemåte som tjener livet.»

-----------------------------------------------------------------------

Selve fjellet vil kunne markedsføres som et handfast symbol på den økofilosofiske tanken, og den samisk kultur praktisert i et naturvennlig levesett.

Stetinden som naturarv kan bidra til å ta vare på og øke oppslutning om våre naturområder og de mange arter som har sitt livsgrunnlag her.

Naturen er fundamentet for vår eksistens og vår kultur. De urørte naturområdene, og det liv som er avhengig av disse, er i dag sterkt truet gjennom innsnevring, forbruk og nedbygging. Vi har en plikt til å bidra til at kommende generasjoner kan oppleve stillheten og mektigheten i den urørte naturen, skogen og fjellet.

Snøskuterløyper som forstyrrer stillheten, dyrelivet og opplevelse på naturens premisser, dominerende vindmøller som forringer opplevelsen av storheten i naturen, og som omringer vårt nasjonalfjell, nye forurensende akvakulturanlegg i våre sårbare fjordområder vil være i strid med Stetinderklæringen og prosjektets intensjon og målsetting.

Livet

Mannen tramper sin sti,

tungt, snubler i sleipe røtter,

trår ut i gjørmehull og

drar svart med seg utover nysnøen.

Ser ikke. Hører ikke.

Inne i krattskogen

reiser et dyr seg varsomt,

Står der

spinkelt levende i frosten.

Ser med bunnløse fløyelsøyne,

mot den stomlende lyden av

en blind.

Mannen tamper forbi.

Bærer sin døde tyngde

inne i det øde snølyset.

Uten å vite,

hvor nær han var -

(Per Ingvar Haukeland, Arven og gleden)

Vi må passe oss vel for å trampe i naturen på en slik måte at vi forringer de unike muligheter vi har for en utvikling basert på bærekraft og naturvennlighet.

Kommentarer til denne saken