Norinnova Narvik AS ble etablert i 2020 for å arbeide med kommersialisering av forskning og andre industrielle ideer med forretningspotensial. Hovedfokus er kobling av forskere, oppstarts miljøer, bedrifter og kommersielle aktører i regionen og landsdelen for å skape nye arbeidsplasser og samfunnsmessig vekst. Norinnova Narvik AS eies av Norinnova AS, Futurum AS og Narvik kapital AS.

Norinnova Narvik AS har nå ansatt Bjørn Erik Rønhaug som prosjektleder. Rønhaug er sivilingeniør fra UIT Narvik og kommer fra stillingen som forretningsutvikler i FUNN AS.

I en pressemelding sier styreleder i Norinnova Narvik AS, Ingvild Myhre, at hun er svært tilfreds med at Rønhaug har takket ja til stillingen. Hun håper dette kan bidra til at Norinnova Narvik kan fremstå enda tydeligere i arbeidet med å identifisere – og utvikle ideer til forretningsmuligheter sammen med forskere, gründere og næringsliv.

– Etter flere år med forretningsutvikling i FUNN følte jeg tiden var inne for nye utfordringer, uttaler Bjørn Erik Rønhaug i pressemeldingen.

Videre skriver Rønhaug at utvikling og kommersialisering av teknologiske forretningsideer er uhyre interessant, og at han ser fram til det å kunne bidra til økt samhandling mellom UIT-miljøet og næring- og samfunnsliv

Dekan Bjørn Solvang ved IVT fakultetet er glad for at Norinnova styrker sin posisjon i Narvik og han ser fram til et nært og konstruktivt samarbeid med Rønhaug.

Ordfører i Narvik kommune, Rune Edvardsen (Ap), uttaler dette om tilsettingen: – Glimrende timing!

– Med den grønne industrisatsingen som nå pågår i Narvik må vi jobbe enda tettere på forskningen for å jakte nye forretningsmuligheter. Som ordfører i en kraftkommune med store mengder grønn energi tilgjengelig, har jeg høye ambisjoner og tiltro til at næringslivet og universitet sammen gir en tydelig retning og bidrar til mer teknologisk industriutvikling som er lokalt forankret. På vegne av narviksamfunnet støtter jeg slik verdiskapning med glede.

Av pressemeldingen går det fram at Norinnova Narvik AS og Rønhaug vil inngå i et utvidet team for Norinnova AS i Tromsø, som har ansvar for kommersialisering av forskning ved samtlige UIT, Norges Arktiske Universitet, sine campuser.

Bjørn Erik Rønhaug starter i sin nye stilling 1. mai 2021.