Ny rapport: Statens vegvesen vi prioritere Hålogalandsveien

Statens vegvesen mener en tunnel under Hadselfjorden gir store effekter for Lofoten og Vesterålen, men vil ha fergesamband over fjorden til E10 i Lofoten er utbedret og Hålogalandsveien er på plass.