Line Undheim, Jan Egil Strand og Jan Inge Yttervik (heretter innsenderne) hadde nylig et innlegg om ny skole i Evenes med overskriften «Det er plass til mye snørr i en ullvott».

Og jaggu klarer de lett å fylle hele paret selv. I kjent stil såes det tvil, mistenkeliggjøres og noen tillegges motiver de ikke har. Effektivt ovenfor noen som ikke orker å lese alle dokumentene selv, men lite vakkert og står seg dårlig over tid.

Ikke 153 millioner kroner

De gjør et nummer av at ny skole skulle koste 153 millioner, vel vitende om at dette er inklusive spillemidler og at beløpet dermed er 185 millioner. Det er dette beløpet nye overslag må sammenliknes med. Hvorfor dette ikke opplyses får andre spekulere i, eller innsenderne selv kan opplyse oss.

Alternativet Bogen er dessverre ute, og av tre åpenbare grunner:

  • Uavhengig konsulent er tydelig på at tomten er for liten.
  • Parkeringsplass for flerbrukshall vil måtte bli anlagt på bebygd boligtomt på andre siden av E10. Om det ellers er gjennomførbart, en totalt uforsvarlig løsning mht. trafikksikkerhet.
  • Administrasjonsbygget på Liland er renovert, tilsvarende areal i Bogen vil måtte skaffes ved nybygg. På tidspunkt for beslutning var den økonomiske differanse 68 millioner til fordel for Liland.

Ingenting er endret

De to første momentene er så åpenbare at selv innsenderne ikke kan trekke dem i tvil. Derfor diktes en historie om at kostnadsøkningen skyldes at «administrasjonsbygget ikke er nyrenovert» og ettersom dette står på leire med «nybygg som skal bygges inntil begynner kostnadene å løpe».

Faktum er at absolutt ingen forhold vedrørende administrasjonsbygget er endret i konkurransegrunnlaget etter vedtak om lokalisering. Dette kan derfor ikke forklare prisnivået i anbudene. Det vet innsenderne.

Innsenderne vet at miljøet som sto for detaljprosjektering gjorde en vurdering av pris da anbudet gikk ut. Denne vurderingen tilsa en kostand godt innenfor kommunens økonomiplan. Disse konsulentene bommer sjelden på beregning av pris, men gjorde det denne gangen.

Fortsatt påstander uten dekning

Som innsenderne også vet, kostnadsøkningen skyldes utelukkende en stram markedssituasjon. Det var kun to tilbydere, med mange store oppdrag gående. Slikt påvirker selvsagt pris.

Innsenderne forutsettes å vite at markedssituasjonen ville gitt tilsvarende kostnadsøkning ved bygging i Bogen. For å unngå å ta inn over seg dette enkle faktum, må det konstrueres forhold ved alternativet Liland. Dette er fortsatt påstander uten dekning, og som innsenderne nå utfordres til å dokumentere.

– Beklager tyskere: Den beste sammenlikningen jeg finner er tyskerbrakke

Innsenderne forherliger fortsatt en form for prefabrikkert skolebygg som det nylig er ført opp et eksemplar av på Sandstrand. Ta gjerne en titt der, så vet folket fra innsenderne anbefaler. En titt på løsningen bør være nok til at dette alternativet legges dødt. Beklager tyskere, den beste sammenlikningen jeg finner er tyskerbrakke. De gikk som kjent av moten i Evenes for over 70 år siden.

Innsenderne antas å være del av miljøet som for tiden arbeider med bygdeliste for Bogen til høstens kommunevalg. Dersom dette skal være saklighetsnivået til denne bygdelisten, har vi mye artig i vente. Så artig trenger vi ikke å ha det. Det holder lenge med å holde seg til fakta.