Helsearbeidere som jobber med covid-19-pasienter, tester også oftere positivt enn andre helsearbeidere, heter det i et brev som mandag ble sendt til alle deltagerne i studien.

Studien viser også at en del av dem som bruker kollektivtransport er mer utsatt for smitte sammenlignet med andre. Derimot blir de som bruker håndsprit, sjeldnere syke.

144.000 nordmenn med og uten covid-19 er med i Koronastudien. Målet er å finne ut hvordan viruset sprer seg, og hvilke risikofaktorer som påvirker sykdomsforløpet.