Prosjektlederen for Nye Hamarøy går av

Ørjan Higraff fratrer sin stilling som leder av sammenslåingen av Hamarøy og Tysfjord.