Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk bildene: Nå har juryen rangert de 10 beste kommunevåpen-forslagene

Artikkelen er over 3 år gammel

Men den endelige avgjørelsen er fortsatt ikke tatt.

Nye Hamarøy kommune:

En jury har nå valgt ut og rangert de ti beste forslagene til nytt kommunevåpen for nye Hamarøy kommune. Innen idékonkurransens frist 1. oktober hadde det kommet inn mer enn 130 forslag.

Det skriver Hamarøy og Tysfjord kommune i en pressemelding.

Juryen, som har bestått av Kjetil Strand, Åse Haraldsen og Arne André Solvan, har følgende kommentar til vinnerforslagene:

– I vår prosess evaluerte vi først alle kun ut fra ideen som lå bak. Deretter så vi på heraldiske regler, grafisk/kunstnerisk uttrykk og øvrige konkurransekriterier, og foretok et ytterligere utvalg av forslag.

– Alle vinnerforslagene har sterke motiv, fyller flaten godt og er enkle å oppfatte. Samtidig representerer de ti vinnerforslagene god variasjon mellom ulike ideer og kunstneriske uttrykk, sier juryen i pressemeldingen.

Svaneparet

Personene bak forslagene er ikke offentliggjort, og dette offentliggjøres ikke før uti februar. Derfor er det uvisst hvem som står bak juryens vinnerforslag.

Men vedkommende har følgende beskrivelse av sitt kommunevåpenforslag:

«Skissen tar utgangspunkt i svaneparet, en av de flotte delene av helleristningen og bergkunsten på Leiknes, lengst nord i vår nye kommune. Bildet er 9000 år gammelt og laget av våre felles forfedre. Det føles rett å ha dette sterke symbolet når vi nå skal skape et nytt kommunevåpen og nytt symbol for oss. Svaneparet gir meg mange tanker og refleksjoner, og mange av disse er relevant når vi skal bygge en ny kommune. De er stolte, vakre og elegante. De er et symbol på to som har valgt hverandre, og som overlapper hverandre. Når et svanepar har valgt hverandre holder de sammen hele livet. De samarbeider og de beskytter sine barn. De symboliserer samarbeid og likeverd. Disse symbolene er viktig når identiteten til vår nye kommune skal skapes – og når mennesker fra to folk og to kulturer skal skape en felles god framtid. Skissen inneholder ikke fargevalg. I en eventuell videre utformingsprosess bør fargevalg utprøves med utgangspunkt i at rødt, hvitt og blått er farger med sterk forankring både i den lulesamiske og norske tradisjonen.»

 

Nettavstemning

Selv om juryen har fullført sitt arbeid, er nytt kommunevåpen nemlig langt fra endelig vedtatt. Folket skal også få si sitt gjennom ei folkeavstemning.

På nettsiden nyehamaroy.no kan du fram til 1. februar stemme på din favoritt. Alle som stemmer er med i trekningen av en premie på 1000 kroner, heter det i pressemeldingen.

Veien videre

Etter nettavstemningen kårer fellesnemnda tre finalister. Disse tre blir formgitt av en profesjonell grafiker. Først på dette tidspunktet blir det kjent hvem som står bak forslagene.

Til slutt sender fellesnemnda sin innstilling til Tysfjord og Hamarøy kommunestyrer. De må fatte likelydende vedtak for at det nye kommunevåpenet skal være godkjent i henhold til loven.

Juryen har bestått av:

Kjetil Strand – juryformann

Åse Haraldsen – jurymedlem Tysfjord Vest

Arne André Solvang – jurymedlem Hamarøy

Tore Løding har fungert som juryens sekretær og er saksbehandler for den videre prosessen med å få ett nytt kommunevåpen endelig vedtatt.

 

Kommentarer til denne saken