Nå blir det slutt på ståplasser og bruk av bakovervendte seter på bybussene i Narvik. Fylkeskommunen har satt inn tre ekstra busser for å bidra til mest mulig avstand om bord.

– Smittetallene går opp flere steder, og nå gjør vi noen grep for å begrense antall kontaktsituasjoner i kollektivtrafikken i Narvik. Vi skal gjøre det vi kan, men er også helt avhengig av hjelp fra passasjerene, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal i en pressemelding.

Innstrammingene i Bodø og deretter Rana ble iverksatt i månedsskiftet oktober/november. Med Narvik blir det nå felles praksis for bybussene i de tre største byene i fylket.

Alternativ transport

– Vi oppfordrer nå alle passasjerer i Narvik til å se på mulighetene for alternativ transport. I tillegg ber vi om at de som har mulighet reiser utenom rushtidene, benytter seg av fleksibel arbeidstid eller har hjemmekontor.

Bardal ber passasjerer ta enda større hensyn til hverandre.

– Det viktigste er at vi sammen klarer å opprettholde god avstand mellom de reisende med buss, samt begrense smitten for å beskytte hverandre.

Seterestriksjoner

Det blir flere restriksjoner på bruk av seter i bussene. Passasjerer kan fortsatt sitte sammen, men på bylinjene i Narvik skal ingen bakovervendte seter brukes, og ingen kan stå. Tiltakene trer i kraft i løpet av de nærmeste dagene.

Når det gjelder lengre bussreiser oppfordrer Bardal til at bare passasjerer som er i samme skolekohort eller i samme husstand setter seg ved siden av hverandre. Der skal ellers bare annethvert sete benyttes.

Flere busser, men kan bli fullt

Nordland fylkeskommune har fra i dag torsdag 12. november satt inn ytterligere busskapasitet i Narvik, med tre ekstra busser.

– Dette håper vi vil bidra til at det er mulig å holde mer avstand om bord i bussene. Ytterligere materiell og sjåfører vil det være svært utfordrende å få tak i, dessverre. Derfor er vi også helt avhengige av hjelp og tålmodighet fra passasjerene, sier han.

Med redusert kapasitet kan bussene faktisk komme til å kjøre forbi enkelte stoppesteder dersom maksvolum er nådd.

– Ikke gå om bord i en full buss. Det er viktig at folk gjør den vurderingen når bussen stopper for å slippe folk av, og nye passasjerer ønsker å gå på, påpeker fylkesdirektør Odd Inge Bardal i Nordland fylkeskommune.

Mest mulig normal hverdag

For de videregående skolene skal skoledagen i fylket gå så normalt som mulig.

– Vi oppfordrer derfor også elever og ansatte i skolene til å bruke alternativ transport, slik at vi bidrar til å redusere smittefaren og unngår nedstengning av skolene.

Bardal er opptatt av at de som har samfunnskritiske jobber må komme seg trygt på jobb, uten økt risiko for smitte. Det er også viktig at skoleelevene får mest mulig normal hverdag.