Tunnelen er tatt i bruk – til anleggstrafikk

Den nye Sykehustunnelen er tatt i bruk. Men bare til anleggstrafikk. Og slik blir det de neste årene, frem til en gang i 2023.