Gå til sidens hovedinnhold

Nye opplysninger ved Kebnekaise-ulykken kommer fram i lyset

Artikkelen er over 2 år gammel

Syv år etter flyulykken kommer nye opplysninger fram.

Det er Klassekampen som skriver at den fatale ulykken på Kebnekaise 15. mars 2012 granskes på nytt. Ulykken krevde livet til fem norske offiserer. Flyet, et Lockheed Martin C-130 Hercules transportfly, var på tur fra Evenes flystasjon mot Kiruna lufthavn da det kræsjet i Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise – 2.101 meter over havet.

Ifølge Klassekampen fikk mannskapet utdelt et mangelfullt og feilaktig kart før flyturen. Det er en tidligere ansatt i Luftforsvaret som har sendt et ti siders brev til ledelsen i nettopp Luftforsvaret. Brevet, som omtales som et varsel, ble levert i desember 2017.

Startet revisjonsgruppe

Avisen skriver at varselet førte til at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen satte sin egen interne revisjonsgruppe på saken, like etter at de mottok brevet.

Alt gikk galt da ulykken inntraff. Det som ikke har kommet fram, var hvordan flyturen ble planlagt. Verken det norske politiet eller den svenske havarikommisjonen har evnet å svare på dette. Men varsleren hevder det finnes svar på dette spørsmålet.

 

– Jeg klarer ikke å forlate Luftforsvaret uten å uttrykke min bekymring om hvorfor det ikke har fremkommet at de forulykkede i Kebnekaise fløy på ufullstendig kartverk. De hadde ikke planlagt turen selv, og visste ikke hvor høy Kebnekaise var, skriver varsleren ifølge Klassekampen.

Fikk feile kart

De som førte flyet, skal ikke ha kjent til høyden på Sveriges høyeste fjell. Kartene var rett og slett feil. Det kommer fram i havarikommisjons rapport når de siterer fra voice recorderen i flyets cockpit like før ulykken.

– Stemmer det at fjellene her oppe er 7.000 fot, spør en av mannskapet.

– 6.600 et eller annet, svarer en av pilotene.

Høyden på Kebnekaise er på 6.909 fot. Den norske Herculesen «Siv» fløy akkurat for lavt til å gå over fjellet.

Den svenske havarikommisjonen visste altså at piloten ikke hadde kunnskap om høyden på fjellet, men det ble ikke tatt med i deres rapport.

Forsvarets internrevisjon har kommet fram til at kartet manglet elementære opplysninger om terrenget på svensk side. De manglet simpelthen kartdata for Sverige.

Analyserte ikke planleggingen

To år etter ulykken ba Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) Luftforsvaret om å undersøke hvordan planleggingen av flyturen hadde vært.

FOH hadde nemlig «identifisert noen forhold som i mindre grad er omtalt i havarikommisjonens rapport. Forholdene drøftes da de vurderes å ha betydning i forebyggende sammenheng».

Det som manglet i Luftforsvarets arbeid, var en analyse av samhandlingen mellom støttemannskapet på bakken og pilotene, enklere sagt planleggingen av turen.

Ingen hadde undersøkt hvordan det var mulig å ta av fra Evenes med feil kart over Sverige. Ingenting av dette har heller blitt undersøkt i de fem årene som har gått etter at FOH ba Luftforsvaret om å gjøre det.

I dag er det vel syv år siden ulykken. Internrevisjonen har ikke funnet ut av årsaken til dette, i stedet kaller de det i revisjonsrapporten for en «inkurie». På godt norsk: en forglemmelse eller en feil. Rapporten gir varsleren rett også her.

«Varslerens påstand om manglende interne undersøkelser knyttet til forhold i Luftforsvaret anses som sannsynliggjort».

Ifølge Klassekampen svarer forsvarssjefen med at «anbefalinger som gis av forsvarssjefens internrevisjon etter revisjoner (undersøkelser) omsettes i hovedsak som oppdrag til avdelinger i forsvarssjefens virksomhetsplan, med krav om rapportering og tidsfrist for ferdigstillelse».

Henla saken

I 2015 henla Statsadvokaten saken mot Forsvaret. Da hadde det norske politiet siden sommeren 2014 etterforsket om Forsvaret kunne ha forhindret ulykken.

Politiet konkluderte på følgende vis:

«Etterforskningen har vist at Forsvaret både i sitt formelle regelverk og i rutiner utviklet i tråd med regelverket, har tydelige krav til hvordan en flyging skal planlegges og gjennomføres. Det er en svakhet at det for den aktuelle flygingen mangler dokumentasjon av hvordan flygingen ble planlagt.

Imidlertid har vitneavhør klarlagt hvordan flygingen ble planlagt, herunder at det skal ha skjedd slik regelverket gir føringer på.

Med hensyn til terrengvarslingssystemet i flyet, synes kravene til bruk av systemet å være tilstrekkelig behandlet i regelverket og rutiner.

Selv om det er påvist mangler og forbedringspunkter knyttet til flysikkerheten i Forsvaret, er det usikkert hvilken rolle disse omstendighetene har hatt i årsakskjeden som ledet frem til ulykken. Verken den Svenske havarikommisjonens utredning eller politietterforskningen som er gjennomført, har avdekket forsømmelser eller system/rutinemangler hos Forsvaret som taler for bruk av foretaksstraff».

Kommentarer til denne saken