Det er innført nye, justerte regler for tømming i kommunen. Dette har medført at enkelte eldre og funksjonshemmede må frakte søppelboksene opptil 100 meter til nærmeste påviste oppstillingsplass.. Det er et mål i kommunen at eldre skal bo hjemme lengst mulig . Mange bor i enebolig der de må forholde seg til kommunale rutiner for for eksempel søppeltømming. Eldrerådet mener det må være mulig å ha fleksible ordninger tilpasset de som ikke klarer å frakte søppel fra huset til tømmeplass.

Ved alle omlegginger av servicetilbud for innbyggere i kommunen, må det lages en konsekvensutredning som viser til problemer som kan oppstå ved omleggingen. Eldrerådet vil sterkt oppfordre til at ei slik utredning blir utført.

I mellomtida må gammel ordning gjelde, slik at ikke eldre og funksjonshemmede bli rammet.