Tre ansatte på UNN satt i karantene

Nordlys: UNN opplyser at de har tre ansatte i karantene. Om det er i Tromsø, Harstad eller Narvik har de ikke opplyst om. Ingen av sykehusene har innlagte pasienter.

Tirsdag er fire personer i Tromsø satt i karantene da de er definert som nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19. Alle disse er knyttet til utbrudd andre steder i landet, det bekrefter smittevernoverlege, Trond Brattland, til Nordlys.

Personene ble satt i karantene tirsdag.

– I går testet vi flere av disse som har symptomer, men testene har så langt vært negative, skriver Brattland i en e-post.

Etterretningssjefen: Utenlandsk stat kan stå bak dataangrepet på Stortinget

Etterretningssjef Morten Haga Lunde mener dataangrepet mot Stortinget kan stamme fra en fremmed stat. Han venter også interesse for stortingsvalget i 2021.

– Vi tror dette kan være en kampanje som dreier seg om flere land. Der dette angrepet er en del av en større kampanje som noen står bak, sier Lunde til NRK Dagsrevyen.

Han sier det er nærliggende å tro at det er en statlig aktør, men at det er vanskelig å finne ut hvem det kan være. Han vil heller ikke konkludere før PST har etterforsket saken.

– Vi har tidligere pekt på Russland og Kina, sammen med en del andre stater som driver med den type aktivitet. Så får vi se hva etterforskningen viser, sier han.

Lunde mener stortingsvalget kan føre til økt interesse for Norge, særlig innen områder som nordområdepolitikk, Arktis og forsvarspolitikk.

– Russland gir jo uttrykk for at de ønsker en politisk reorientering av Norge i åpne pressekonferanser. Det kan være en mulighet. Det er et av flere eksempler, sier etterretningssjefen.

Han ber norske politikere være på vakt, og ber dem ha god datahygiene.

Bergen strammer inn: Forbyr private samlinger på mer enn ti personer

Bergen skjerper tiltakene for å slå ned koronasmitten. Private samlinger på mer enn ti personer og offentlige arrangementer med mer enn 50 deltakere forbys.

– Vi er nå i en situasjon der vi er nødt til å begrense smittespredningen. Vi er nødt til å slå ned dette utbruddet. Og vi mener at hvis vi lykkes med det nå i en tidagersperiode, så kan vi unngå sterkere tiltak senere, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) da de nye smitteverntiltakene ble presentert tirsdag kveld.

Tiltakene skal i første omgang gjelde i ti dager til 18. september.

Bakteppet er smitteoppblomstringen i studentmiljøet i byen. Smittetallene har økt kraftig de siste to ukene, og bare siden mandag er det registrert 42 nye tilfeller.

De nye smitteverntiltakene er som følger:

* Private samlinger reduseres fra dagens makstall på tjue til ti. Det vil si at det blir forbudt å bli mer enn ti personer på private samlinger.

* Offentlige arrangementer kan maksimalt ha 50 deltakere, ned fra 200 i dag.

* Restauranter og barer må føre liste over besøkende.

* Besøksrestriksjoner på sykehjem og helseinstitusjoner gjeninnføres.

* Studenter får utsatt praksisplass i kommunale tjenester.

Det innføres også en anbefaling om munnbind på kollektivtransport, og alle i kommunen som kan ha hjemmekontor, skal ha det.

NRK: Norge er på «rødt» nivå

Norge har de siste to ukene registrert over 20 koronasmittede per 100.000 innbyggere og er dermed på rødt nivå, melder NRK.

Med 1.126 nye smittetilfeller de siste to ukene har Norge passert grensen for å bli vurdert som et rødt land, skriver kanalen.

Grensen norske myndigheter bruker for å bestemme hvorvidt et land er rødt eller ikke, er på 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

For Norges del tilsvarer det i alt 1.084 nye smittetilfeller de siste to ukene, basert på Folkehelseinstituttets befolkningsgrunnlag som er 5.421.241 personer.

Dermed har Norge en smittesituasjon på rødt nivå, med 20,77 smittede per 100.000 de siste to ukene.

Det har de siste ukene vært flere større lokale utbrudd rundt om i landet, og smittetallet har steget bratt. Det verste smitteutbruddet har skjedd i Fredrikstad og Sarpsborg kommune, der over 200 har fått påvist smitte, og opp mot 2.500 personer er eller har vært i karantene.

I Bergen har 131 studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) fått påvist koronavirus. I tillegg er flere studenter ved BI i Bergen og ti ansatte ved Haukeland universitetssjukehus også bekreftet smittet.

Eldre trehus overtent i Målselv

Et eldre trehus på Olsborg i Målselv kommune var sent mandag kveld overtent. Brannmannskaper jobbet på stedet. Huset skal ha vært ubebodd da det tok fyr.

– Vi fikk meldingen 23.18. Det skal ikke være fare for spredning, sa operasjonsleder Roy Tore Meyer ved Troms politidistrikt til Nordlys etter midnatt.

Mest ulønnet omsorgsarbeid på uføre og deltidsansatte

Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjennomfører regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede, viser tall fra SSB.

I befolkningen som helhet gjelder dette en av seks, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

16 prosent av befolkningen gjør en form for regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede, viser Levekårsundersøkelsen om helse. Denne andelen har vært stabil siden 2012, og dem som i størst mulig grad bruker fritiden på å hjelpe, er uføre, deltidsarbeidende og middelaldrende.

23 prosent av deltidsarbeidende og 25 prosent av uføre gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid, mens andelen er 17 prosent blant dem som er yrkesaktive på heltid. Blant de mellom 45 og 66 år, ligger andelen på 23 prosent. Studenter og pensjonister er gruppen som i minst grad yter ulønnet omsorg utenfor husholdningen.

Siden 2015 har andelen middelaldrende menn som gir tilsyn eller hjelp til syke, eldre eller funksjonshemmede økt fra 19 til 22 prosent – noe som er den høyeste andelen siden målingene startet i 2008.

Slik blir de nye ID-kortene seende ut

De nye ID-kortene er snart klare. Det sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til TV 2.

Nye pass og nasjonalt ID-kort skulle opprinnelig være klare i desember 2016, men er blitt utsatt flere ganger.

Norge er i dag ett av tre land innenfor EU/EØS som ikke har innført et nasjonalt ID-kort, sammen med Island og Danmark.

– Vi kan ikke utelukke at koronapandemien som påvirker hele samfunnet, også kan påvirke lanseringstidspunktet for nasjonalt ID-kort. Dette kommer vi i så fall tilbake til, sier Skulstad.

Laveste smittetall i Norrbotten siden utbruddet startet

De siste par månedene har nye tilfeller av covid-19 i regionen Norrbotten i Sverige gått kraftig ned. Selv om testingen har økt er det nå altså færre tilfeller av sykdommen. I uke 35 slo 0,5 prosent av testene positivt ut for korona. I forrige uke, uke 36, sank det tallet til 0,2 prosent. Av 2.894 testede personer var bare fem smittet av viruset.

Det er det laveste smittetallet siden utbruddet startet, opplyser svenske helsemyndigheter.

Siden 25. august har det ikke vært noen innlagt på sykehus i Norrbotten med covid-19. Det siste koronarelaterte dødsfallet i regionen ble registrert i midten av august.