Laksedøden har ikke påvirket Ingrids (21) sommerjobb

Ingrid Hansen (21) har sommerjobb som i Astafjord Smolt. Laksedøden har ikke gitt henne noe mindre å gjøre, i motsetning til hva man skulle tro.