Vegard Johan Lind-Jæger: - Vi må ta i bruk og utvikle hele kommunen

BEKYMRET: Vegard Johan Lind-Jæger frykter for følgene av Frps vedtak.

BEKYMRET: Vegard Johan Lind-Jæger frykter for følgene av Frps vedtak. Foto:

DEL

Navn: Vegard Johan Lind-Jæger

Parti: Sosialistisk Venstreparti

Bosted: Narvik

Alder: 35

Sivilstand: Gift, to gutter på 2 og 4 år, gutt nummer tre på vei

Jobb/stilling: Sykepleier i Rus- og Psykiatritjenesten til Narvik kommune


Derfor stiller jeg til valg i år:

– Jeg mener vi må ta i bruk og utvikle hele kommunen, ikke bare sentrum. Jeg har kjempet mot sentralisering de siste 4 årene, og det har jeg tenkt å fortsette med. Nye Narvik kommune trenger vekst både i arbeidsplasser og folketall. Vi må skape grønne arbeidsplasser innenfor logistikk, teknologi, kraft og bærekraftig havbruk for å lykkes. Samtidig må vi være en kommune som folk har lyst til å bo i. Det gjør vi ved å ha gode tilbud der folk bor, enten det er helse-, kultur- eller fritidstilbud.


Årsaken til at jeg ble politisk engasjert:

– Helt siden skoletida har jeg engasjert meg for å gjøre tilværelsen bedre for de rundt meg. Før jeg flyttet hjem jobbet jeg i Oslo på et spesialsykehus for de tyngste rusavhengige i landet. Der innså jeg hvor mange som er avhengige av et velfungerende offentlig tilbud for å leve et verdig liv. Jeg synes det er verdifullt å bruke tiden min på fellesskapet, og jeg opplever at mine bidrag har gjort en forskjell. Mamma og pappa har alltid vært engasjert i ulike lag og foreninger igjennom oppveksten min. De innprentet tidlig at hvis man ikke gjør en innsats selv, kan man ikke forvente at det skjer noe.


Dette er de tre viktigste valgkampsakene i min kommune i år:

– Jeg har vært leder for rådet for likestilling av funksjonshemmede i 4 år. Narvik skal være en kommune for alle. Da må vi ivareta minstepensjonistene, de med rus- og psykiatriutfordringer, og de med funksjonsnedsettelser på en verdig og skikkelig måte. Vi må stille tydelige krav til bærekraft og miljø innenfor havbruk i Ofoten. For oppdrett betyr det krav om krav om 0-utslipp, og at mer av verdiskapningen må komme lokalsamfunnet til gode. Vi har store utfordringer med folkehelsa i Narvik. Hvis vi skal lykkes med å få bedre folkehelse, bedre luftkvalitet og få ned klimagassutslippene lokalt må, vi må ha et bedre kollektivtilbud, vi må få E6 ut av sentrum, og sørge for flere sykkelveier og trygge skoleveier.


Jeg valgte partiet mitt fordi:

– Jeg engasjerte meg i SV fordi det er et parti som satser på fellesskapet og som ønsker å bryte ned ulikhetene i samfunnet.


Hvis jeg måtte ha valgt et annet parti, ville det ha vært:

– Jeg er litt usikker, men det ville ha vært på den rødgrønne siden der fellesskapet står i fokus.


Dette partiet sliter jeg mest med å samarbeide med:

– I sakene som er viktig for utviklingen av Narvik opplever jeg at vi samarbeider svært godt med alle, fra FrP til Rødt. Hvis jeg skal trekke frem ett parti må det være FrP. Vi står såpass langt fra hverandre i både verdisyn og realpolitikk at det tidvis kan være vanskelig å finne gode kompromisser.


Mitt politiske forbilde:

– Mitt politiske forbilde er Hanna Kvanmo. Hun var sentral i SV i flere tiår, og la lite imellom for det hun mente var rett. Kvanmo har vært en viktig inspirasjonskilde, og måten hun taklet motgang og tilbakeslag har hjulpet meg når det har blåst som verst. Så må jeg trekke frem Geir-Ketil Hansen også som har tatt meg under vingen og lært meg mye av det jeg kan om politisk arbeid.


Det viktigste vi kan gjøre for å skape arbeidsplasser er:

– Vi må være en aktiv tilrettelegger, og kommunen må ha en hånd på rattet i næringsutviklingen i kommunen. Det er imidlertid like viktig at vi sørger for å være en kommune med et godt skoletilbud, tilstrekkelig med barnehageplasser, godt kulturtilbud og et godt helse- og omsorgstilbud. Hvis vi er en attraktiv kommune å bo i er vi en attraktiv kommune å etablere næring i. I Narvik har vi for få statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser. Vi må jobbe mer strategisk og tverrpolitisk for å få vår andel av disse.


Det viktigste vi kan gjøre for å skape gode lokalsamfunn er:

– Å ta vare på og styrke de nære verdiene. Selv om budsjettene er stramme må vi aldri glemme hvor viktig det er med frivillige initiativer, kultur og idrett. Så må vi opprettholde kommunale tjenester der folk bor. Det må ikke bli sånn at man må på nett eller til Narvik rådhus for å få snakke med et menneske. Vi må bygge tillit i nye Narvik kommune, og det gjør vi ved åpne prosesser og tilstedeværelse i hele kommunen


Det beste med min kommune er:

– Det er vanskelig å si noe annet enn naturen. Jeg er en ivrig jeger og fisker, og har benyttet meg av mulighetene de fleste stedene i nye Narvik kommune. Jeg setter også pris på den positive vinden vi har. Til tross for stramme budsjetter opplever jeg at innbyggerne i stor grad har trua på fremtiden til nye Narvik kommune, og det smitter.

LISTETOPPENE

VALG 2019: Fremover presenterer listetoppene i nye Narvik, Evenes og Gratangen kommuner. Vi har bedt alle de lokale listetoppene svare på et sett med spørsmål før høstens kommunevalg. Her kan du bli bedre kjent med dem som kan få makta i din kommune.

Artikkeltags