LOs inntektspolitiske utvalg anbefaler at organisasjonen går for et samordnet oppgjør for første gang på ti år i årets lønnsforhandlinger, erfarer NTB. Det er ventet at sekretariatet vil stille seg bak denne anbefalingen på mandagens møte i Folkets Hus. Endelig beslutning blir fattet av representantskapet i LO tirsdag.

Splittet i synet

Det vil bety at LO går mot ønsket til det mektige Fellesforbundet, som innstilte på forbundsvist oppgjør tidligere i år. LOs inntektspolitiske utvalg møttes mandag morgen for å diskutere krav og forventninger til lønnsoppgjøret.

Den såkalte tariffpolitiske uttalelsen skal deretter innom LO-sekretariatet før representantskapet samler seg om de endelige kravene på tirsdag.

Organisasjonen har vært splittet i synet på oppgjørsform. Mens Fellesforbundet og enkelte andre forbund har seg sett seg best tjent med et forbundsvist oppgjør, har brorparten av de andre forbundene, med Handel og Kontor i front, krevd et samordnet oppgjør i år for første gang på ti år, for å få full tyngde inn forhandlingene om nye og bedre pensjonsordninger.
 

Krever forbedringer

Forbundene krever forbedringer både i AFP-ordningen og dagens tjenestepensjon. I tillegg forhandles det for tiden om ny offentlig tjenestepensjon for stats- og kommuneansatte.

Det anføres at LO vil stå sterkere i pensjonsforhandlingene med arbeidsgiversiden om man forhandler samordnet. Et samordnet oppgjør betyr at LO sentralt vil forhandle med NHO sentralt og resultatet vil bli bindende for alle enkeltforbundene.

Et forbundsvist oppgjør vil innebære at Fellesforbundet og motparten Norsk Industri forhandler alene og først, og at alle de andre oppgjørene deretter må forholde seg til rammene de to kommer fram til av hensyn til konkurranseutsatt industri.
 

Vil ha hjemmeseier

Fellesforbundets leder Jørn Eggum uttalte nylig til Klassekampen at han kan akseptere samordning om lønn mellom LO og NHO.

– Når det gjelder pensjon, må det en samordning til, men det kan vi få til selv om oppgjørene skjer forbundsvist, sier Eggum.

Overfor NTB har han tidligere uttrykt at hovedmotivasjonen for å kreve forbundsvise forhandlinger ikke dreier seg om pensjon, men snarere om særegne utfordringer knyttet til reglene for reise, kost og losji.

For å spare utgifter knyttet til reise, kost og losji, har enkelte arbeidsgivere opprettet det Fellesforbundet beskriver som rene postboksselskap nær arbeidsstedet. Dermed får ikke innleide arbeidstakere betaling for dette, selv om de skulle ha reist til Norge fra Øst-Europa for å jobbe.

– RKL står ikke bare for reise, kost og losji – men også for rettferdighet, kamp og likelønn! I denne kampen nøyer vi oss ikke med uavgjort, vi skal ha hjemmeseier, sa Eggum ifølge BA under en debatt om lønnsoppgjøret i Bergen fredag. (ANB-NTB)