WWF: – Vindkraftdebatten vil fremstå som en mild bris

Artikkelen er over 1 år gammel

WWF Verdens naturfond ser store utfordringer med landbasert oppdrett.