WWF: – Vindkraftdebatten vil fremstå som en mild bris

WWF Verdens naturfond ser store utfordringer med landbasert oppdrett.