Det tok fem dager før Mattilsynet slo alarm om «dødsalgen»: – Vi kunne ikke forutse omfanget dette fikk

Bilde tatt av overvåkingskamera hos Salaks AS som viser død laks i bunnen av en merd, etter at algene Chrysochromulina leadbeateri invaderte oppdrettsanlegget.

Bilde tatt av overvåkingskamera hos Salaks AS som viser død laks i bunnen av en merd, etter at algene Chrysochromulina leadbeateri invaderte oppdrettsanlegget. Foto:

Mattilsynet brukte fem dager på å slå alarm om algeoppblomstringen i Troms og Nordland.

DEL

Det melder NRK. Torsdag 9. mai meldte Ballangen Sjøfarm inn høy dødelighet på laksen i sine oppdrettsmerder. Det tok fem dager før mattilsynet slo alarm om at algedøden.

Saken ble først omtalt i Fiskeribladet.

– Når vi ser konsekvensene av dette, så må vi lære og sørge for at noe lignende ikke skjer igjen. Dette er hardt og brutalt, sier administrerende direktør Robert Eriksson i næringslivsorganisasjonen Sjømatbedriftene.

Næringslivsorganisasjonen mener at Mattilsynet burde ha varslet oppdrettsselskapene tidligere.

Ifølge Alf Inge Berget i Mattilsynet ble det ikke observert algeoppblomstring så tidlig som 9. mai. Den 12. mai skal Ballangen Sjøfarm selv ha slått fast at alger var årsaken til laksedøden. Mattilsynet mottok imidlertid ikke meldingen før dagen etter, da dette skjedde på en søndag, ifølge Berget.

Mattilsynet skal ha informert Fiskeridirektoratet så raskt de fikk bekreftet at algen var årsaken til laksedøden.

– Vi kunne ikke forutse omfanget dette fikk til slutt. Men vi skal selvfølgelig se på rutinene våre om noe kan gjøres på en annen måte, sier Berget til Fiskeribladet.

Til nå har nær 8 millioner oppdrettslaks dødd etter at den giftige algen Chrysochromulina rammet flere oppdrettsanlegg i Norland og Troms, ifølge NTB.

Les mer om laksedøden i Nordland og Troms:

Artikkeltags