Hest fast i myr – brannvesenet rykket ut

Ved 19.50-tida mandag rykket brannvesenet i Narvik ut i sørgående retning.

110-sentralen opplyser om at de rykker ut etter en melding om at en hest har gått seg fast i et myrhull bak skolen i Håkvik.

Hesten skal ha stått opp til buken i myra da brannvesenet rykka ut. Da brannvesenet kom til stedet, hadde hesten kommet seg opp av myra. Hesten skal ha kommet uskadet fra hendelsen.

Stengt hotell tross åpning for europeiske turister

Turister fra Europa kan igjen reise til Norge fra 15. juli. Men fortsatt er noen hotell forsiktige med å åpne dørene.

Blant annet vil Clarion Aurora i Tromsø fortsatt holde stengt i tiden framover.

– Det vil koste mer enn det smaker for oss å åpne det, sier leder for Clarion Collection Hotels, Øyvind Alapnes, til NRK.

I Tromsø er foreløpig kun 40 prosent av alle hotellrom utnyttet, sammenlignet med nesten 70 prosent på samme tid i fjor. I Oslo er kun en firedel av alle rom utnyttet, mot litt over halvparten i midten av juli 2019.

Kristiansand skiller seg derimot ut. Her er hotellene nesten fullbooket (©NTB)

Ny ferje skal rydde unna trafikk på Helgeland

Nordland fylkeskommune henter inn en ekstra ferje til drift på Helgeland, noe som skal løse køproblemene.

Ferja er hentet fra Trondheim og har kapasitet til å ta 105 biler. Den vil være på plass fra onsdag og skal gå i direkterute mellom Tjøtta og Forvik. Fylkeskommunen har satt av 3,3 millioner til løsningen.

Det har vært stor pågang fra norske turister til Nordland den siste måneden, og infrastrukturen er blitt satt under stort press.

– Vi er velsignet med verdens fineste kyst, og når vi i tillegg har hatt Norges fineste vær den siste måneden, så er det klart at mange ønsker å reise til Nordland, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen for transport og infrastruktur i Nordland.

Selv om alle fylkets ferjer har vært i drift og kjørt ekstraturer, har kapasiteten vært for liten, ifølge fylkeskommunen.

Godværet er ventet å fortsette, og onsdag åpnes Norge opp for turister fra andre land ellers Europa. Blant annet er det meldt om stor pågang fra tyskere.

Ferjemannskapene må derfor belage seg på å jobbe på andre ruter enn det de er vant med, og det blir svært mye trafikk, ifølge fylkeskommunen. (©NTB)

Vedlikeholdsarbeid på E10 i natt

Fra klokka 21 mandag kveld til klokka 06 tirsdag morgen blir det manuell dirigering av trafikken på E10 Leirviktunnelen–Trældalstunnelen.

Årsaken til dette er at det blir utført vedlikeholdsarbeid på strekninga.

– Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere, heter det i trafikkmeldinga fra Statens vegvesen.

Innbrudd og hærverk på skolebygg

Igjen har det vært innbrudd og blitt utført hærverk på Bogen skole i Evenes. Det melder Evenes kommune på sine hjemmesider.

– Vi ser meget alvorlig på dette, og vil vil sette i verk tiltak.

Videre opplyses det om at hæverket som er utført kan være direkte farlig og kommunen oppfordrer igjen foreldrene til å snakke med sine.

Evenes kommune skriver at det nå vil bli installert overvåkning på skolen, og at politiet vil bli kontaktet.

Dette meldte kommunen sist det var gjort hærverk.

Bondelaget ber statsministeren sørge for at bjørn i Bardu blir felt

Bondelaget går til statsministeren etter at Miljødirektoratet avslo en søknad om å felle en bjørn i Bardu. Flere sauebønder har mistet sau til bjørnen.

Ifølge Norges Bondelag er dette tredje sommeren at den samme binna tar sau i et beiteområde i Bardu i Indre Troms. De har nå sendt brev til statsminister Erna Solberg (H) der de ber henne om å sørge for at bjørnen felles eller bedøves og transporteres ut av området.

– Det er en fortvilet situasjon for bøndene. Her skal sau og beitedyr være prioritert. Denne saken handler om mer enn bare Bardu. Hvis Stortingets vedtak om beiteprioriterte områder skal ha reelt innhold, må angrepene på beitedyr stoppes. Derfor ber vi statsministeren gripe inn og sørge for at det blir en løsning i dette området nå, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

Bondelaget viser til rovviltforliket fra 2011, der det blant annet heter at dyr som gjør skade på beitedyr i prioriterte beiteområder, skal tas ut raskt.

– Norges Bondelag krever at rovdyrforvaltningens praksis med å avstå fra skadefelling når bjørn dreper og skader sau i beiteprioriterte soner, må stanse, heter det i brevet.

Bardu kommune har søkt om tillatelse til å felle bjørnen, men Miljødirektoratet avslo søknaden med begrunnelse i at bestandsmålet for bjørn ikke er nådd. Det mener Bondelaget skaper økt konflikt og svekker tilliten til myndighetene.

(©NTB)

Rekordvekst i bruk av betalingskort i Norge

Etter en kraftig nedgang i forbruket da koronapandemien kom til Norge, har det nå vært en rekordstor vekst i bruk av betalingskort sammenlignet med juni 2019.

Den markante veksten har skjedd i den samlede kortomsetningen, som var på 68,9 milliarder kroner, dette er 10,6 prosent høyere enn i juni 2019, opplyser Nets i en pressemelding.

I juni ble det gjennomført 187,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge – 1 prosent flere enn samme måned i fjor. Den beskjedne veksten i antall transaksjoner betyr at vi kjøper dyrere varer, ifølge Per Harald Strøm, sjef for data og analyse i Nets.

(©NTB)