Starter arbeidet med Hålogalandsveien gjennom Evenes

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Starter arbeidet med den siste av i alt 17 parseller på Hålogalandsveien.

DEL

Av til sammen 17 parseller var det kun parsell nummer 15, fra flyplasskrysset til Lakså i Evenes, som ble tatt ut av den statlige reguleringsplanen da løsningen for Hålogalandsveien ble vedtatt 20. juli i 2017. Årsaken var uklarheter rundt blant annet Forsvarets behov i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon.

– Parsell 15 ble tatt ut av planforslaget for å utarbeide en god og framtidsrettet løsning for flyplasskrysset, heter det i en rpessemeldin fra Staten vegvesen som nå ta opp igjen arbeidet med parsell 15. Parsellen omfatter en strekning på 9,8 km, fra kommunegrensen mellom Evenes og Skånland til Lakså i Evenes kommune, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen

Statens vegvesen melder at uttalelser til planoppstarten kan meldes innen 24. juni i år.

Artikkeltags